CSAPODY VERA (Budapest, 1890. márc. 29.- Budapest, 1985. nov. 6)

Budapesten érettségizett, majd a Tudományegyetem Bölcsészeti Karán szerzett matematika-fizika diplomát. Az I. világháborúban önkéntes ápolónő. 1913-tól leánygimnáziumi tanár, később tanulmányi felügyelő, majd 1936-tól 1949-ig igazgató. Matematikai és fizikai cikkei, tankönyvei mellett már az 1910-es évek végétől rajzolt és festett, elsősorban virágos növényeket, mindig természet után. E munkásságát 1922-től Jávorka Sándor irányításával, majd Jávorka halála után önállóan folytatta. 1932-ben lett egyetemi doktor, 1950-től 1966-ig a Természettudományi Múzeum növénytárában dolgozott, ahová nyugdíjasként 1972-ig továbbra is bejárt. Az Entz Ferenc emlékérem (1966), a Munka Érdemrend (1965, 1970) és az Állami Díj kitüntetettje (1980), több rádióriport, portréfilm, tv-interjú résztvevője.

Tökéletes természethűségű, aprólékos pontosságú akvarelljei és rajzai századunk egyik legismertebb növényillusztrálójává avatták. A 60 év során általa illusztrált magyar növényhatározók, flóraművek, tan és kézikönyvek, lexikonok ma is példamutatóak. Művei már az 1920-as évek óta nemcsak a hazai irodalomban váltak közismertté. Számos európai és amerikai kiállításon általános elismerést arattak tusrajzai és akvarelljei. Több nemzedék nőtt fel az általa illusztrált mezőgazdasági, kertészeti, dendrológiai, erdészeti, gyógyászati szakkönyveken, vagy a sok kiadást megért, népszerű Erdő-mező virágait és a növényhatározókat forgatva. Alapvető munkája volt a hazánkban első csíranövényhatározó összeállítása, de jelentőset alkotott a muzeológiában és a magyar növénynevek gyűjtése terén is. Kimagasló tudományos eredményeit mintegy 20 önálló vagy társszerzős könyve, számos kisebb publikációja jelzi. A Természettudományi Múzeum növénytárában 11000-nél is több eredeti akvarellje található.

Főbb munkái

JÁVORKA-CSAPODY: A magyar flóra képekben. Bp., 1929-34. (Reprint: Bp., 1975.; Stuttgart, 1979.); CSAPODY: Színes atlasz ''Magyarország kultúrflórájá"-hoz. Bp., 1961. (Lengyel kiadása: 1973.); JÁVORKA-CSAPODY: Kerti virágaink. Bp., 1962.; CSAPODY: Keimlingsbestimmungsbuch der Dikotyledonen. Bp., 1968.; CSAPODY-TÓTH: Flowering trees and shrubs. Bp., 1982.

Irodalom

LAWRENCE, G. (szerk.): Catalogue of 2nd Intern. Exhibiton of Botanical Art and Illustrati on. Pittsburgh, 1968.; In memoriam dr. Cs. V. (1890-1985). Bot. Közlem., 1988.; PRISZTER Sz. Bibliographie der Tätigkeit von V. Cs. Studia Bot. Hung., 1992.

Priszter Szaniszló