A közgazdasági gondolat Franciaországban
Közgazdasági elméletek története (részlet)

Antoine Augustin Cournot közgazdasági nézetei

A matematikai közgazdaságtan egyik első úttörője volt A.A.Cournot. Cournot elsősorban a kereslet monopólium és a duopólium terén alkotott maradandót. A határelemzést a vállalat magatartására alkalmazza és meghatározza a maximális profit elérésének a feltételeit. Függvényszerű viszonyt állít fel a kereset mennyiség és az ár között. Később ez a Marshall-féle keresleti függvényként vált ismertté. Cournot rámutat, hogy a D = F(p) függvényben a kereslet ellentétes irányban változik az árral. Felismeri a kereslet árrugalmasságát is, hogy bizonyos javak kereslete az árváltozás hatására nem azonos mértékben változik. p ama nagyságát, amelynél az eladott áruk összes értéke maximális Cournot a következőképpen határozza meg: F(p) + pF'(p) = 0. Cournot feltételezi, hogy a monopolista vállalatnak nincsenek termelési költségei, s olyan árat állapít meg amelynél az eladott áruk összes értéke maximális ezt a fenti egyenlettel adhatja meg. Amikor a termelési költségeket is bekapcsolja, akkor a Marshall-féle belső gazdaságosságra tapint rá. Cournot rámutat arra, hogy a termelő termelését leállítja, ha a költségnövekmény a hozadéknövekményt meghaladja. Amikor a kettő megegyezik annál az árnál lesz a profit maximális, és ezen az áron adja a monopol a termékét. Ez a pont a Cournot-féle pontként vonult be a szaknyelvbe.

[an error occurred while processing this directive]