Coriolis,GasparAuguste, francia matematikus, szül. Parisban 1792., megh. u. o. 1843 szept. 19. Főképen arról nevezetes, hogy a munka mechanikai fogatmát állapította meg, a relatív mozgásokra vonatkozó egy tétel is az ő nevén ismeretes. Kiváló műve : Traité de la mécanique des corps solides et du calcul de l'effet des machines (1829, 2me edit. 1844) c. alatt jelent meg. Más nevezetes munkája: Théorie mathématique des effets du jeu de biliárd (Paris 1835).