Cassini, G., Giovanni Domenico, csillagász, szül. Perinaldóban 1625 jún. 8., megh. 1712 szept. 14. Legfontosabb érdemei a Jupiter tengelyforgásának s lapultságának megállapítása, négy Saturnushold s az állatövi fény felfedezése. Rendkívül tevékeny észlelő és író volt, kit a francia kormány 1669. a párisi csillagvizsgáló igazgatójául meghitt. A cayenni expedíció létesülése 1672., mely a Mars parallaxisának meghatározását tűzte ki feladatául, C. műve volt. A nagy francia fokmérést 1700. egészen Roussillonig folytatta.