Cailletet (ejtsd : kállyté), Louis Paul, francia fizikus, szül. Chatillon-sur-Seineben (Cöte d'Or) 1832 szept. Tanulmányait az École de minesben befejezve, atyja vasolvasztó műveinek igazgatását vette át. C. a fémkohászatra vonatkozó dolgozatokat is tett közzé. Legbecsesebb vizsgálatai az ú. n. állandó gázok folyósítására vonatkoznak. 1877 vége felé és 1878 elején ugyanis sikerült neki az eddigelé sűríthetetlen hat gázt az oxigént,nitrogént, nitrogéndioxidot,hidrogént, szénoxidot és a mocsárgázt folyadékká sűríteni. Ebben a dologban Pictet genfi tanárt is megelőzte. 1877 óta a francia akadémiának tagja.