Bresztovszky, Béla, műegyetemi tanár, szül. Nagykárolyban 1872 aug. 28. 1894-ben a budapesti műegyetemen gépészmérnöki oklevelet nyert. Ezután Darmstadtban, Münchenben, Berlinben és a párisi Sorbonneon folytatta tanulmányait. 1896-ban mérnök lett a Danubius hajógyárban. Két esztendeig vezető mérnöke volt a Magyar Monier vasbeton-vállalatnak, 1901. adjunktusnak nevezték ki a műegyetemre. 1907-ben kitüntetéssel tette le a műszaki doktorátust, 1909. magántanárrá habilitálták. 1912-14-ig helyettes tanár, 1914. rendes tanár lett a műszaki mechanikai tanszéken, 1916. a kísérleti állomás főnöke. Az Aero-szövetség alelnöke, a Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetségének elnöke. 1921-23. és 1925-27. a gépészmérnöki osztály dékánja. 1927-ben a műegyetem felsőházi taggá választotta. Főbb önálló művei: A födémpróbák kérdése (1902); A beton mechanikai tulajdonságainak megállapítása nyomó kísérletekkel (1907); Kísérletek különböző összetételű és körű betonok rugalmasságáról (1908); Betonok rugalmasságáról (Nemzetközi anyagvizsg. Egylet iratai között, 1909). E Lexikonnak is munkatársa