BÖSZÖRMÉNYI JENŐ (Érkeserű, 1872. ápr. 23. - Budapest, 1957. aug. 8.)

1893-ban szerezte meg gépészmérnöki oklevelét Zürichben. Először a Ganz-gyárban, majd 1896-tól a Fegyver- és Gépgyár konstrukciós irodájában dolgozott. Megbízták a gyár - egyben hazánk első - dízelmotor tervezőirodájának megszervezésével, vezetésével, mely iroda 1898-ban jött létre. 1899-ben elkészült az első magyar dízelmotor. A magyar konstrukciót Rudolf Diesel "Ungarische Bauart"-nak nevezte el. A Böszörményi vezette szerkesztési iroda önálló konstrukciókat tervezett, melyekkel elismerést szerzett.

1902-től a franciaországi Westinghouse-cégnél dolgozott mint motortervező és főmérnök. A motorizáció óriási jelentőségét és jövőjét felismerve benzinmotor specialista lett. Javaslatait elfogadva a cég előállította a híressé vált "Westinghouse" automobilt.

Nagy elméleti tájékozottsággal, gazdag külföldi szerkesztői gyakorlattal vállalkozott a magyar nagyüzemi sorozatú autógyártás elindítására. 1909-től a francia cég aradi fiókgyárában, majd jogutódjánál a MARTA Autó Rt.-nél főmérnökként dolgozott. 1911-1915 között a magyar Benz Autógyár, s 1915-től a MARTA Autógyár műszaki igazgatója volt.

1924-1931 között a Magyar Általános Gépgyár műszaki igazgatójaként vezette a cég automobil-gyártását, úttörő munkát végezve. Érdeme a MAGOMOBIL- és a MAGOSIX-típusú autók sorozatgyártásának bevezetése volt.

Műve Az automobil-motorok. Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye, 1909.

Irodalom

DIESEL, Rudolf: Der heutige Stand der Wärmekraftmaschinen und die Frage der flüssigen Brennstoffe unter besonderer Berücksichtigung des Dieselmotors. VDI-Z., 1903.

Gajdos Gusztáv