Du Bois-Reymond (ejtsd : duboa-remon), Emil, német fiziológus, szül. Berlinben 1818 nov. 7., megh. 1896 december 26. Eleinte filozófiát és teológiát tanult Berlinben, később azonban a természettudományokra szentelte magát. Bonnban geológiát, majd Berlinben fizikát és matematikát tanult s 1839. Müller János vezetése alatt orvostannal s főképpen boncolástannal és élettannal foglalkozott. Már 1841. kezdett az állati villamosság körüli vizsgálataival foglalkozni, amelyben az izmoknak és idegeknek működés és tétlenség idején való elektromossági viszonyát, amelyről a tudós világnak már száz év óta sejtelme volt, de amit bebizonyítania senkinek sem sikerült, nem várt módon megvilágosította. 1852, 1855. és 1866. e tárgy körébe vágó felolvasásokat tartott Londonban. 1851-ben tagja lett a berlini tud. akadémiának, amelynek 1867 óta titkára volt. 1849-55-ig a boncolástant tanította a műegyetemen s egyúttal az anatómiai muzeum segédje volt. 1855. rendkívüli, s 1858. tanárának, Müller Jánosnak helyén, a fiziológia rendes tanára lett a berlini egyetemen. Ő alatta alapították meg Berlinben 1877. azt az élettani intézetet, mely a szükséges eszközök és tanítók dolgában a leggazdagabb egész Németországban.

D. az élettanban az úgynevezett fizikális irány legnevezetesebb képviselőinek egyike. Mint az

akadémia titkárának, az egyetem két ízben volt rektorának gyakran volt alkalma a nyilvános beszédek mondásához, melyekben szaktudománya körén messze kívül eső dolgokról is szokott véleményt mondani. E beszédek 2 kötetben összegyűjtve 1885-87-ben jelentek meg Lipcsében. Beszédei egynémelyikét a Termtud. Közlöny magyar fordításban is közölte. Szakmunkái összegyűjtve szintén két kötetben jelentek meg (Leipzig 1875-1877). Untersuchungen am Zitteraal (u. 0. 1881) c. kötete segédjének, a munka közben elhalt Sachsnak vizsgálatait egészíti ki; Reicherttel közösen D. szerkesztette 1859-1877 a Müller János alapította: Archiv für Anatomie und Physiologie (Leipzig) c. lapot, 1877 óta pedig egyedül szerkesztette az e lapból különvált Archiv für Physiologie-t (Leipzig).