Binder-Kotrba Géza, vegyészmérnök, szül. Pozsonyban 1888 júl. 15. Műegyetemi tanulmányait Budapesten végezte, ahol vegyészmérnöki és műszaki doktori oklevelet kapott s a József műegyetemen mint tanársegéd, később mint adjunktus működött, majd 1923. magántanári képesítést nyert s az erjedési iparokban használatos mykológiai vizsgálatok meghívott előadója. Szakdolgozatai különféle hazai és külföldi folyóiratokban jelentek meg.