Berthollet, Claude Louis, gr., francia kémikus, szül. Talloire-ban (Savoya) 1748 nov. 9., megh. Arcneilben, Paris mellett 1822 dec. 6. A párisi Ecole normáléban és a politechnikai iskolában a kémia tanára 1794. már 1780. a párisi akadémia tagja. Későbben a becsületrend főtisztjévé nevezték ki ; XVIII. Lajos alatt a pairs-kamara tagja, ő még a flogiszton-elmélet híve volt, de Lavoisier tanaival megismerkedve, már 1785. az akkori új nézeteket magáévá tette. Úgy az elméleti, mint a gyakorlati kémiának igen jelentékeny szolgálatokat tett. Kísérleti vizsgálatokat végzett: ammóniával, kéksavval, kénhidrogénnel, káliumkloráttal, durranó ezüsttel stb. A klór gyakorlati alkalmazását ismertette meg. A kémiai rokonság (affinitás) tanulmányozásával is sokat foglalkozott. Számos tartalmas értekezésben ismertette buvárlatai eredményét. Nagyobb önálló munkái : Éléments de l'art de la teintore (1791); Recherches sur la loi d'afflnité (1807); Essai de statique chimique (1803).