Berecz, Antal, tanár, szül. Boldogon (Pest vm.) 1836 aug. 16., megh. Budapesten 1908 szept. 14. A kegyestanítórend tagja volt 1853-71-ig, 1860-tól tanára a rend lévai, kolozsvári, budapesti gimnáziumainak; közben nevelősködött. A rendből kilépve, a budapesti evang. gimnázium tanára, 1875-ben az új állami felső leányiskola tanára, 1877. ennek igazgatója lett. 1894-től kezdve a vallás- és közokt. minisztériumban tett szolgálatot, végül az áll. felső leányiskolák miniszteri biztosa volt. Huzamosan elnöke volt az Orsz. Középiskolai Tanáregyesületnek ; titkára a Természettud. Társ.-nak és alakulásától (1872) a Magyar Földrajzi Társ.-nak, mely 1904. tiszteletbeli főtitkárrá választotta. Részt vett tantervek átdolgozásában s működése kivált a felső leányiskolákra volt hatással. Magyarország képviselője volt sok nemzetközi kongresszuson. Szerkesztette (1868-78) a Természet, (1871*72) a Nők Lapja, (1872-1904) a Földrajzi Közlemények c. folyóiratot. Szaklapokban s önállóan is megjelent dolgozatai a természettudományokat népszerűsítették. V. ö. Földr. Közl. 1909, id. Farkasfalvi Imre, B. A. emlékezete.