BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ, hg.; 1915-ig Batthyány László gr., *Dunakiliti (Moson vm.), 1870. okt. 28., .Bécs, 1931. jan. 22., földbirtokos, szemorvos, sebész. - Tanulmányait a kalksburgi (Bécs), majd a kalocsai és ungvári jezsuita iskolákban kezdte, érettségi után a bécsi gazdasági főiskolán, majd tud.egy.-en kémiát tanult. 1896-ban a bölcsészettud.-ok, 1900-ban az orvostud. doktora lett. Az MTA tagja (ig. 1915. okt. 8., t. 1917. máj. 3.). Cs. és kir. kamarás. Az Aranygyapjas rend lovagja, a Szent István-rend kiskeresztese, a pápai Aranysarkantyús rend vitéze. - A gr. Batthyány család leszármazottja, kettős nevét és hercegi rangját 1915-ben örökölte. 1899-től a m. főrendiház, 1927-től a felsőház tagja. Vas vm. örökös főispánja. 1901-ben köpcsényi (ma: Kitsee, Burgenland) birtokán 24 ágyas, ingyenes szemkórházat alapított. A község elcsatolása után körmendi birtokán létesített kórházat, ahol a szegényeket ingyen gyógyította, s anyagi és lelki támogatásukról is gondoskodott. Elsősorban a szemészeti műtétekben való jártasságával tűnt ki. 1916-ban feleségével, Coreth Mária Terézia grófnővel és Ödön fiával belépett a ferences harmadrendbe, de fogadalmat nem tett. Mély katolikus hite, jótékonykodása miatt - a bécsi és a szombathelyi egyházmegye kezdeményezésére - II. János Pál pápa 2003-ban boldoggá avatta.

M.: Hűen mindhalálig. Imádságos füzet a tisztitótűzben szenvedő lelkekért (1914); In memoriam Patris Weiser, S. J. Von seinem dankbaren Schüller (1918); Gróf Batthyány Ödön emlékezetére (Szombathely, 1921); Nyisd fel szemeid és láss! Kalauz az egész életre (Szombathely, 1924; 1928-ig 3 kiad.); A szegények orvosa: B.-S. L. naplója. Ford. Kardos Klára (Eisenstadt, 1978).

Irod.: Baradlai János: B.-S. L. hg. (Bp., 1931); Szontagh Jenő: Az orvos herceg. Emlékezés B. L. dr. hg.-re (I. Ferenc József korából. Bp., 1934); Szemerjay K. Dénesné: B.-S. L. herceg (Bp., 1946); Vermes P.: Szegények hercege (Bp., 1989).

Balogh Margit