BARTUCZ LAJOS (Szegvár, 1885. ápr. 1.- Budapest, 1966. jún.. 3.)

A kecskeméti piarista gimnáziumban érettségizett. 1904-ben beiratkozott a budapesti Tudományegyetem bölcsészeti karára. Hamarosan megismerkedett Török Aurél professzorral, aki akkor már több mint 20 éve állt az Embertani Intézet élén. 1906-ban megbízott tanársegéd lett, 1909-ben doktorált, majd 1914-ben egyetemi magántanárrá képesítették. 1912-től, Török Aurél halála után ő gondoskodott az intézet kutató és oktatómunkájának folytonosságáról.

Kezdeti módszertani érdeklődése az első világháborút megelőzően a magyarság kutatása felé fordult. Vizsgálatokat végzett a matyóknál, Arad megyében, a Jászságban, a Kunságban és a Balaton környékén. 1921-ben a Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi osztályán átvéve Jandó János hagyatékát, a néprajz és embertan kapcsolatának megteremtésén fáradozott. Rövid idő alatt európai hírű gyűjteményt hozott létre. 1930-ban a Néprajzi Múzeum igazgatójává nevezték ki. Kutatásait az 1938-ban megjelent, "A magyar ember" című könyvében foglalta össze. Ebben az évben jelent meg kitűnő monográfiája is a subalyuki ősemberi leletek vizsgálatának eredményéről.

Külön említést érdemelnek történelmi jelentőségű agnoszkálásai. A második világháború után jelentős feladatot vállalt a kutatás és oktatás újjászervezésében, az antropológia megrendült hitelének visszaállításában. 1950-59 között két intézetet vezetett, a szegedit és a budapestit. 1959-ben az egyetem embertani tanszékére nevezték ki egyetemi tanárnak. 1952-ben részt vett a Magyar Biológiai Társaság megszervezésében és az Embertani Szakosztály megalapításában, melynek haláláig elnöke volt. Mintegy 240 tudományos és ismeretterjesztő munkája jelent meg, ebből 60 idegen nyelven.

Főbb művei

Über die Anthropologie der Ungaren aus der Umgebung des Balaton-Sees. Bp., 1923.; L'histoire des races en Hongrie. Nouvelle Revue Hongrie, 1932.; A magyar ember. A magyarság antropológiája. Magyar föld - magyar faj. 4. Bp., 1938.; Ungarische Rassenkunde. Ungarische Bibliothek. Berlin, 1941.; Embertan és emberszármazástan. Bp., 1962.; A prehistorikus trepanáció és orvostörténeti vonatkozású sírleletek. Paleopathologia III. Bp., 1966..

Irodalom

B. L. emlékszáma. Anthropológiai Közlemények, 1965.; Évfordulóink 1985.

Kiszely István