BALADAT HORST (Budapest, 1895. márc. 30. - Paramus, 1982. dec. 9.)

Magyarországon és az Amerikai Egyesült Államokban élt és dolgozott, és a világ számos részén végzett geológiai kutatásokat. Paleontológiával és sztatigráfiával, majd szénhidrogén-geológiával és légifotó-geológiával foglalkozott. A légifotó-geológiának világviszonylatban is az egyik úttörője volt, és utazásai során etnológiai megfigyeléseket is végzett.

A budapesti Tudományegyetemen tanult, majd 1921-től 1938-ig az egyetem Földtani Intézetében Papp Károly professzor tanársegéde volt.

1925-1926-ban Dél-Albániában, 1926-ban Lengyelországban (Galíciában), 1927-ben pedig Ausztriában (Burgenland) végzett geológiai kutatásokat.

1929-ben a Shell Company szolgálatába lépett. E társaság megbízásából 1929 és 1932 között Szumátrán vett részt kőolajkutatásban, 1932-ben Németországban (Harz-hegység) dolgozott. 1933-ban Celebeszen a Bataafshe Petroleum Mattshappij geológusaként 1935-ig kőolajföldtani kutatásokkal foglalkozott.

Első fotogeológiai interpretációját 1936-ban Borneóban készítette. Innen Holland Új-Guineába utazott és 1938-ig ott dolgozott. Ez az új-guineai expedíció volt az első a világon, amely a légifotók interpretálását ilyen nagy (100 000 négyzetkilométer) területen használta fel. N. E. Weissborddal, holland kollégájával 1937-ben erről összeállított jelentésük a fotogeológiai kutatásoknak világviszonylatban is első jelentős műve.

1938 és 1940 között Kubában, majd újra Új-Guineában, illetve Jáván dolgozott. 1940-ben tért vissza Magyarországra.

Hazatérve a Magyar Királyi Földtani Intézetben helyezkedett el, ahol mint főgeológus működött. Az Erdélyi-medence északi részében (Mezőség) 1941-1943 között végzett kőolajföldtani térképező kutatásokat irányította. Ezek a kutatások jelentős földgáztelepek feltárásához vezettek, amelyek elsősorban az ő fotogeológiai gyakorlatának és az általa alkalmazott új módszernek voltak köszönhetők.

1947-ben amerikai állampolgárságú feleségével az Amerikai Egyesült Államokban telepedett le. A Gulf Oil Corporation megbízásából többek között Kubában, Kuvaitban, Szaud-Arábiában, Irakban, Tunéziában, Líbiában, Olaszországban, Jemenben, Brit-Hondurasban, Guatemalában, Peruban, Bolíviában és az USA különböző területein kutatott.

New York elővárosában hunyt el 1982-bhen. Emlékét Magyarországon a felesége által 1986-ban a Magyar Állami Földtani Intézet fiatal kutatói részére létesített Bandat Horst Alapítvány és az intézet épületének falán 1988-ban elhelyezett emléktábla őrzi.

Főbb művei

Introduction to the Photogeology of Dutch New Guinea. B. P. M. Report, 1937. (N. E. Weissborddal); Légifényképek alkalmazása a geológiai kutatásban. Beszámoló a Magyar Királyi Földtani Intézet Vitaüléseinek Munkálatairól, 1942.; Olajat keresek Celebeszen. Bp., 1943.; Aerogeology. Houston, 1962.; How to Use Infrared Photography to Evaluate Wet Tropical Areas. Special Exploration Report World Oil, 1968.

Irodalom

CZAKÓ Tibor: A légifényképezés és földtani alkalmazásának kezdetei Magyarországon. Földtani Tudománytörténeti Évkönyv, 1981.; CZAKÓ Tibor: H. F. J. von B. (1895-1982). The American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 1983.; DANK Viktor: B. H. 1895-1982. Földtani Közlöny, 1984.; HÁLA, József-VARGYAS, Gábor (eds.): Horst von Bandat, a Hungarian Geologist in Western New Guinea. Occasional Papers in Anthropology, 4. Bp., 1992.

Hála József