BALLA ANTAL (Nagykőrös, 1739. dec. 18. - Nyáregyháza, 1815. szept. 17.)

Uradalmi mérnökként, utóbb Nógrád megye, majd 1777-től 1812-ig Pest megye mérnökeként működött; 1785-től egyúttal a hajózási igazgatóság pesti kerületének aligazgató mérnöke. Kiváló közigazgatási, vízrajzi és hajózási térképei közül a legjelentősebbek: a Tisza-Berettyó-völgyének vízrajzi térképe (1777-1778), a pesti Duna-szakasz hajózási térképe (1784), a hajóutak II. József által elrendelt előzetes felmérése keretében készített Tisza-térképe (1784), a Duna-Tisza-csatorna terve (1791), valamint Pest vármegye nyomtatásban is megjelent térképe (1793).

A Duna-Tisza-csatorna tervét a megye megbízásából készítette el, több változatban. Az azóta is ismételten felmerült pest-szolnoki vonal mintegy másfél évtizeden keresztül élénken foglalkoztatta nemcsak a megyei közvéleményt és a szakértőket, hanem az államigazgatást is. A napóleoni háborúk kedvezőtlen légkörében azonban, a nádor támogatása ellenére is, lekerült a napirendről. Ugyancsak ő vetette fel először az állandó pesti Duna-híd tervét, és javasolta a tiszai hajóút átvágásokkal való megrövidítését.

Irodalom

FODOR Ferenc: B. A. Bp., 1955.

P. Károlyi Zsigmond