BALÁZS NÁNDOR LÁSZLÓ, *Bp., 1926. júl. 7., fizikus. - 1948-ban a Pázmány Péter Tud.egy.-en fizikus oklevelet szerzett. Az amszterdami egy.-en doktorált (1951). Az MTA tagja (külső 1995. máj. 8.). 1989-től az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tb. tagja. -1949-ben emigrált. 1951-52-ben a dublini Institute of Advanced Studies munkatársa, egy évig a princetoni Institute for Advanced Studyban Einstein asszisztense, majd a kanadai orsz. kutatási tanács munkatársa, 1953-54-ben az Alabamai Egy., 1955-56-ban az amerikai optikai társ. vezető fizikusa, 1956-61-ben a Chicagói Egy. Enrico Fermi Nukleáris Kutatóint., 1961-1995 között a Stony Brooks State University of New York fizika tanszékén prof. 1996-tól prof. emeritus. Vendégprof.-ként működött több egy.-en és kutatóint.-ben, pl. Oxford (Merton College), Cambridge (St. John's College), Heidelberg (Max-Planck-Institut), München, Párizs (Saclay, Orsay), Tokió. Kiterjedt ipari konzultálást végzett különböző vállalatoknál, pl. Midway Laboratories, General Dynamics, General Atomics, American Optical Company, Laser Inc., Los Alamos National Laboratories. Tanácsadója volt az Office of Naval Research-nek és a National Science Foundationnak. - Kut. területe: elméleti fizika. Jelentős eredményeket ért el több területen, pl. gravitációs terek hatása a fény polarizációjára, az égitestek differenciális rotációjának kapcsolata a disszipációval és a megmaradó mennyiségekkel, szuperfolyékony héliumban létrejövő Brown-mozgás, lézerek leírása diszperziós relációkkal, a Thomas-Fermi feltevés levezetése.

Balogh Margit