BALASSA JÁNOS, *Sárszentlőrinc (Tolna vm.), 1814. máj. 5., - Pest, 1868. dec. 9., orvos, sebész. - Orvosi tanulmányait Pesten és Bécsben folytatta, 1838-ban szerzett orvos- és sebészdoktori oklevelet. Az MTA tagja (t. 1858. dec. 15.). Az Orsz. Közegészségügyi Tanács alapí.tó elnöke. - 1838-tól a bécsi sebészeti klinikán műtőorvos, 1841-től a bécsi közkórházban másodorvos, majd helyettes főorvos. Hosszabb külföldi tanulmányút után 1843-ban a pesti egy. sebészeti tanszé.kének ny. r. tanárává nevezték ki. 1848-49-ben az orvosi kar ig.-ja, közoktatási miniszteri tanácsos. 1848-ban a Batthyány-kormány meg.bízta a tanulmányi ügyek igazgatásával. A szabadságharc alatt a honvédkórház ig.-ja volt. A szabadságharc leverése után egy. kated.rájától megfosztották, néhány hónapra börtönbe is került. 1851-től foglalhatta el ismét a tanszékét; kezdeményezte az egy.-i oktatás re.formját. - A korszerű m. sebészeti oktatás és gyakorlat megteremtője. Számos új műtéti megoldást kezdeményezett a plasztikai sebészet, az ízületi tuberkulózis, az urológia, a gégészet és a traumatológia terüle.tén. Elsők között alkalmazta Európában az általános érzéstelenítést, az éteres narkózist (1847) s a gégetükrözést. Híres volt bravúros technikai készségéről. 1867. júl. 2-án elsőként végzett sikeres hasmetszést. 1857-ben Markusovszky Lajossal együtt megindította az Orvosi Heti.lapot. A M. Sebésztárs. 1906-ban ~-emlékérem kitüntetést alapított.

F. m.: Gyakorlati sebészet (Pest, 1844); A hassérvekről (Pest, 1853; németül is); Új műtét módozata az orrképzés körül (Pest, 1863); A képző-műtétek (Operationes plasticae) (Pest, 1867); B. J. összegyűjtött kisebb művei. Összeáll. Fanny Gyula (Bp., 1875).

lrod.: Akad. Ért. (1868. 2. köt.); M. Tud. Akad. Évkönyvei (13. köt., 5. sz.); Az orvosi tudomány magyar mesterei (Bp., 1924); Barabás Lajos: B. J. (Orvosi Hetilap, 1964); Kerekes István: B. J. (Élővilág, 1964); Ladányi Józsa: Emlékelőadás B. J. 150. szüle.tésnapján (Bp., 1965); Barabás Lajos: B. és Markusovszky barátságáról (Orvosi Heti.lap, 1965); Kudász József: Emlékezés B. J: ra (Orvosi Hetilap, 1965); Balogh János: B. J., az első m. sebészeti iskola megalapítója (Orvostört. Közlemények, 1969); ifj. Bonnyai Sándor: Töredékek B. J. életéből (Orvostört. Közlemények, 1969); Balogh János: B. J. (In: Magyarok a természettud. és a technika történetében, Bp., 1992).

Székfoglaló: A képző-műtétek (Operationes plasticae) Pest, 1867. Elhangzott: 1861. ápr. 15. (M. Tud. Akad. Évkönyvei, 1876. 1864-1869. 11. köt.).

Balogh Margit