Vuk Mihály, kémikus, szül. Budapesten 1875 júl. 13. Főiskolai tanulmányait a zürichi műegyetemen végezte, a budapesti műegyetemen Wartha Vince oldalán s utána a magyaróvári növénytermelési kísérleti állomáson dolgozott. Később a földművelésügyi minisztérium szolgálatába állott s az orsz. kémiai intézetben működött. 1911-ben műegyetemi magántanár, 1921. rendes tanár lett. A hazai és külföldi folyóiratokban számos dolgozata jelent meg.