VIRÁG JÓZSEF (Földvár [Brassó vm.], 1870. - Budapest, 1901. okt. 4.)

Brassóban és Kolozsvárott végzett középiskolai tanulmányok után a budapesti műegyetemre iratkozott be. Itt, még gépészmérnöki oklevelének megszerzése előtt, negyedéves hallgató korában asszisztensi állást kapott Wittmann Ferenc technikai-fizikai tanszékén. Három évi egyetemi munka után miniszteri mérnöki, majd szabadalmi albírói, illetve bírói munkakört töltött be.

1898-ban kezdett hozzá, Pollák Antallal társulva, a gyorstávíró kidolgozásához. Együttműködésük igen sikeres volt. Bár adatok nincsenek arra nézve, hogy a távíró kidolgozásában melyikük milyen részt vállalt, valószínű, hogy gépészmérnöki képesítése, valamint fizikai gyakorlata alapján az elvi megfontolások és számítások inkább tőle származtak. Pollák ugyanis Grazban kereskedelmi és kémiai előadásokat hallgatott, majd hazatérve optikai eszközöket és egy távíró készüléket készített, így valószínűleg a távíró nagy ügyességet kívánó műszerész munkái hárultak rá.

V. J. több műszaki tárgyú cikket és szabadalmi ismertetést is írt. Korai halála miatt az MTA Wahrmann-díját már csak posztumusz kapta meg.

Irodalom

VAJDA Pál: Nagy magyar feltalálók. Bp., 1958.

Makra Zsigmond