URBÁNYI LÁSZLÓ (Rákosszentmihály, 1902. Jún. 29. - Budapest, 1974. máj. 7.)

A Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett vegyészmérnöki oklevelet (1926) és egyetemi doktori címet (1928). Fiatal vegyészként lépett az akkori Állatorvosi Főiskola - Wellmann Oszkár vezette - Állattenyésztéstani Intézetének állományába, ahol takarmánykémiai és anyagforgalmi vizsgálatok végzésével bízták meg. Pontos és megbízható munkássága eredményeképpen részese lehetett annak a hatalmas munkának, amely - Marek és Wellmann professzorok vezetésével - az állatok angolkóros megbetegedéseinek kóroktanát és kórfejlődéstanát volt hivatva tisztázni. Az erről magyar és német nyelven kiadott kétkötetes terjedelmes monográfia már hármuk neve alatt jelent meg és nemzetközi hírnevet biztosított mindhárom szerzőnek. - Urbányi 1947-ben vehette át a Kémiai Intézet vezetését; 1956 után leváltották és az Állattenyésztési Kutató Intézetbe osztották be, itt működött nyugállományba helyezéséig (1967); ettől kezdve szaktanácsadóként tevékenykedett haláláig (1974).

Szakmai működése a már említett angolkórra vonatkozó vizsgálatokon kívül felöleli a biokémia és a takarmánykémia számos területét. Meghatározta az állatok mikroelem szükségletét és ásványianyagszükségletét. Az erről szerkesztett "Urbányi-féle táblázatok" a helyes takarmányozás nélkülözhetetlen segédeszközeivé váltak. Tankönyveivel, tudományos közleményeivel (ezek száma a 350-et is meghaladja) Urbányi a takarmányozástannak, ezen belül a takarmányozás-kémiának kimagasló alakjává vált. Működését az MTA a “tudományok doktora" fokozat odaítélésével, számos tudományos társaság és egyesület kitüntetések és emlékérmek odaítélésével ismerte el ill. jutalmazta.

Irodalom

KOVÁCS Gy., FEHÉR Gy.: Biographia. Elhunyt tanáraink és előadóink életrajza. Bp., 1986. (2. kiadás)

Karasszon Dénes