TOLMÁR GYULA; *Budapest, 1909. feb. 21.- Budapest, 1987. jan. 21. Csillagász, tanár, a Bp.-i Pázmány Péter Tudomány Egyetemen végezte tanulmányait, 1939-ben az Egyetem Csillagászati Intézetének asszisztense, 1940-ben tanársegéd. 1934-től a Bp.-i csillagvizsgálóban is dolgozott, ahol a kisbolygók fényképezésével, majd főleg a változócsillagok fotografikus megfigyelésével foglalkozott. Figyelmet érdemel a delta Cephei környezetében lévő változók fotografikus fotometriai átvizsgálása, és több változó fénygörbéjének meghatározása. Ismeretterjesztő cikkeket is írt, munkái az Astronomische Nachrichten-ben, a Csillagászarti Lapokban, valamint a TTK-ban és a Búvár c. havi népszerűsítő folyóiratban jelentek meg. 1945-ben civilként hurcolták orosz fogságba. Hazatérve állását megszüntették, ezután az M. Áll. Földtani Intézetben helyezkedett el.

Fm.: A fotográfiai Purkinje-jelenségről, CsL. 5.évf. 1942/4. - Über die Periode von RS Cassiopeiae, AN. 270. 145. - Über die Periode von UU Aurigae, AN 270. 296. 1942. - Az időmérés mai módjai és eszközei, TTK, 67. k. 9-10. sz. 1935.- Fejezetek a "Csillagos ég" c. kötetben Bp. 1938.

Biogr.: A Bp.-i Csillagvizsgáló Évi jelentései (VdAG-ben, CsL-ben.), Ifj. Tolmár Gyula okl. mérnök személyes közlései.