SZIRTES (Schucitzky) ZSIGMOND; *Balassagyarmat, 1882. szep. 19. - †Budapest 1941. jan. 6. Földrengéskutató, a hazai szeizmológia egyik igéretes tehetsége, strassburgi (strassbourgi) „Német Földrangési Főállomás”, majd a budapesti Földrengésvizsgáló Obszervatórium munkatársa, 1918/19-ben a budapesti Tudomány Egyetem tanára, 1906-ban doktorált. Középiskoláit szülőhelyén és Budapesten, egyetemi tanulmányait (1909-1904) a Bp-i Tudomány Egyetemen végezte, Lóczy Lajos és Köveligethy Radó tanítványa. 1907-től a Nemzetközi Földrengéskutató Szövetség „Központi irodájában” dolgozott, itt a világ földrengési katalógusainak összeállítását végezte. Az 1905-8 közti évek feldolgozását végezte. Igen jelentős az intézet által közzétett monográfiák és szaktanulmányokban valórészvétele. 1914-ben a budapesti Földrengési Számolóintézetben dolgozott, értekezéseket közölt a földrengési fészkek mélységének meghatározásáról, a földrengések területi eloszlásáról és a Föld belső tömegeloszlásáról. 1918/19-ben kinevezték az intézet vezetőjévé. 1919. végén az egyetemi igazoló bizottsága vizsgálatot indított ellene, és 1920-ban megvonták előadási jogát. Ettől kezdve tudományos tevékenysége megszakadt. Bár néhány évig még eljárt az Orsz. Meteorológiai és Földmágnességi Intézetbe.

Fm.: Az 1893.87. évi japáni földrengések átnézete. Doktori érekezés, 1906. - A szeizmográfok nagyításai viszonyai. Idő. 1910/2. sz. - Szeizmogramm típusok. TTK, 1912. p 106-109. - Az epicentrum újabb meghatározási módjai. Idő. 1914/5. - Katalog der im Jahre (1905…1908) registrierten seismischen Störungen… Strassburg.

Biogr.:Réthly A.: Sz. Zs. Idő. 1943/1. - Varga P.: Egy elfeledett szeizmológus. Természet Vlága (TTK), 2007/2.