PODMANICZKY GÉZA, br., *Aszód (Pest-Pilis-Solt vm.), 1839. márc. 26., tKartal (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1923. aug. 26., földbirtokos, csillagász. - Az MTA tagja (t. 1889. máj. 3.). Belső titkos tanácsos (1896). - Konkoly-Thege Miklós biztatására és tervei alapján kiskartali birtokán 1884-ben magán-csillagvizsgálót létesített, ahol számos, később neves csillagászunk is dolgozott. A csillagvizsgáló műszereit 1922-ben az egy.-i csillagvizsgáló (ma az MTA Csillagászati Kutatóint.) kapta meg. A mintegy 35 ezer kötetből álló könyvtárának csillagászati és tudománytört. anyaga 1928-ban ugyancsak az egy.-i csillagvizsgáló, egyéb anyagai a ~-Degenfeld-könyvtár néven a bp.-i ev. egyház tulajdonába mentek át. - Kiváló sportember és mezőgazda, birtokán híres vadászfalkát tartott. Több cikke jelent meg a Vadászat és Verseny 1862-69-es és a Gazdasági Lapok 1870-es évfolyamaiban.

Irod.: Kövesligethy Radó: A Kis-Kartali csillagvizsgáló torony (Természettud. Közl., 1883, 5); Tass Antal: A magyar csillagászat története (Stella, 1928. 3-4); Wonaszek Antal: A Kis-Kartali csillagda tevékenysége (Aszód, 1898).

Balogh Margit