MISKOLCZY DEZSŐ (Baja, 1894. aug. 14. - Budapest, 1978. dec. 31.)

Középiskoláit Baján, egyetemi tanulmányait a budapesti Tudományegyetem orvosi karán végezte. Az I. világháború idején teljesített hosszú katonai szolgálata következtében csak 1919-ben avathatták orvosdoktorrá. Két éven át segédorvosként dolgozott a fővárosi Szegényház kórházában, amelynek igazgatója Schaffer Károly professzor - egyben az egyetemi Agyszövettani és Interakadémiai Agykutató Intézetnek is igazgatója -, tanársegédnek vette maga mellé az intézetbe. Az 1924/25. tanévben ösztöndíjasként Madridban, a világhírű Ramon y Cajal mellett folytathatta tanulmányait.

Hazatérése után rövidesen ideggyógyászatból egyetemi magántanárrá habilitálták (1929); a következő évben egyetemi ny. r. tanárrá és a szegedi tudományegyetem Ideg- és Elmekórtani Klinikájának igazgatójává nevezték ki. 1940-ben a kolozsvári tudományegyetemen az ideg- és elmegyógyászat professzora lett. Tudományos és közéleti síkon egyaránt sikerekben gazdag évek után, 1964-ben tért vissza Magyarországra, s attól kezdve nyugállományba vonulásáig (1973) az Orvostovábbképző Intézet Ideggyógyászati Tanszékének volt a vezetője.

Még szegedi professzor korában, az oktató- és gyógyítómunka ellátása mellett agykutató intézetet alapított, amelyben a hagyományosnak számító neuropatológiai vizsgálatokon túlmenően magas szintű neurokémiai kutatások is megindultak. Kolozsvárott létrehozta az ország első idegsebészeti osztályát. A szegedi, a kolozsvári és a marosvásárhelyi neuropszichiátriai iskolák megteremtőjeként és vezetőjeként, önálló tudományos kutatásainak eredményeivel nemzetközi elismerést aratott. Egyik úttörője volt a neuronkutatásnak és a heredodegeneratív idegrendszeri betegségek neurohisztológiai vizsgálatának. A kisagy rost- és pályakapcsolatainak megismerésére elsőként alkalmazta a mesterségesen létrehozott szinapsziselfajulás módszerét. Az idegrendszer örökletes betegségeiről tanítómesterével, Schaffer professzorral közösen írt két monográfiában számolt be. Eredményesen foglalkozott szkizofréniakutatással. Jelentősek a dizentéria és az experimentális allergiás encephalomyelitis kórfejlődéstanára vonatkozó neuropatológiai vizsgálatai.

Tagja volt a magyar országgyűlés felsőházának (1940); lev. (1939) majd r. tagja lett az MTA-nak (1946); a Román Tudományos Akadémiának (1956); a hallei "Leopoldina" tudományos akadémiának; elnöke lett az Egészségügyi Tudományos Tanácsnak, tagja az Ideggyógyászati Szemle szerkesztőbizottságának. Példamutató emberi magatartása, hatalmas ismeretanyaga és másokat kutatásra serkentő, vezető és irányító, iskolateremtő hatása tanítványai munkásságában őrzik emlékét.

Irodalom

TARISKA István: M. D. Orvosi Hetilap, 1979.

Karasszon Dénes