KRESZ GÉZA (Pest, 1846 aug. 30. - Budapest, 1901. ápr. 10.)

A merseburgi gyümölcskereskedő két fia, Jacob és Carl, erőszakos katonatoborzás elől menekült Magyarországra. Carl Pesten jó nevű sebészorvossá verekedte fel magát, mestere lett a Pesti Sebész-Borbély- és Fördős Céhnek. Jó barátságot tartott fenn Flór Ferenccel. Az elmagyarosodott Kresz család legifjabb gyermeke, a hatodikként világra jött Geyza orvosi diplomáját is a szervezett mentésért küzdő Flór "kebelezte be". A Belváros tisztiorvosaként, munkássága kiterjedt a főváros tejellátásának, az anyatejgyűjtésnek, az élelmiszerellátásnak, a Szemlőhegy betelepítésének, majd később a mentők és a fertőtlenítő intézmény megszervezésére. Kevesen tudják, hogy a Pesti Korcsolyázó Egylet - a közismert Műjégpálya - létrehívása is az ő munkáját dicséri. Fogékony volt minden újra; így pl. az 1896-os millenniumi kiállításon röntgenfelvételt készített Ferenc József kezéről.

1881-ben részt vett Londonban azon a nemzetközi higiéniai kongresszuson, ahol bemutatták a johanniták elsősegélynyújtóinak munkáját. K. G.-nak le kellett győzni a budapesti orvosok kenyérféltésből fakadó ellenállását, és így csak 1887-ben kerülhetett sor a Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület megindulására. Éppen az orvostársadalommal folytatott harca juttatta arra a következtetésre, hogy a mentést orvosi kézbe helyezze. Korán felismerte, hogy az életmentés önálló szakismereteket hordozó disciplina, melyet orvosegyetemi oktatásra javasolt.

Az általa alapított Mentőegyesület igen gyorsan vált népszerű és mindjobban igényelt szolgálattá. Vezetése alatt az Egyesület ma is álló székházat kapott; oroszlánrésze volt az 1892. évi kolerajárvány felszámolásában, a dunai mentés megszervezésében.

Mentőtevékenysége miatt le kellett mondania tisztiorvosi állásáról. Így részállásos orvosa lett a fővárosi Villamosvasútnak és a MÁV-nak. Energiájából arra is futotta, hogy a Szemlőhegy üdülőkörnyezetté válását előmozdítsa.

K. G. 1901-ben magyar nemességet kapott. Címere heraldikai kuriózum: a Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület Emblémáját is magába foglalja.

Ferkai Tamás