KMETH DÁNIEL; *Breznóbánya, Zólyom megye, 1783. jan. 15. - Kassa, 1825. jún. 20. Piarista szerzetes, matematikus, a pesti Kir. Egyetem Gellért-hegyi csillagvizsgálójának ("Uraniae") adjunktusa. Vácon tanult bölcselete (1806 - 8), Pesten lett a filozófia doktora, 1810 - 12 között Bécsben csillagászatot tanult, 1812 - 23 között az egyetemi csillagvizsgáló "másodcsillagásza". Igen szorgalmas és tehetséges észlelő, összeállította és kiadta a Gellért-hegyi obszervatórium egyetlen nagyobb kiadványát. Ismeretterjesztő műveket is írt, megindította a Pest-budai hírlapokban az időjárási adatok rendszeres közlését. Az 1820-as évek elején ellentétbe került a csillagvizsgáló igazgatójával, →Pasquich Jánossal, akit hamisított üstökös észlelésekkel vádolt meg a →Franz Xavér Zach által Genovában kiadott Correspondenz Astronomique hasábjain. (A támadás felbujtója →J. Littrow volt.) A kor legjelesebb német csillagászai (Bessel, Encke, Gauss, Olbers) bebizonyították Pasquich igazát. 1823-ban Kmeth leköszönt állásáról, és a kassai Királyi Akadémia matematika tanára lett. Távozásával hosszú időre megszűnt a rendszeres észlelő munka Budán.

F.m.: Observationes astronomicae... quas in Specula Budensis montis Blockberg... Budae, 1821. - Astronomia popularis, Uo. 1923. - A' Tsillag vizsgálat szerzeménye Budán, Tudományos Gyűjtemény, 1816. IV. és VI. füz. - Az Üstökös-tsillagok´ vizsgálatjának új módjáról. Tud. Gyüjt. 1823. VI. füz. (Pasquich elleni támadás.)

Biogr.: Heller Ágoston: A gellérthegyi csillagásztorony, TTK 1878. 108. füz. - Varga M. - Patkós L.: St. Gellért's Hill Observatory Chronicle. Konkoly Observatory, Monographs 2. Bp. 1996. - Pogg. I. - Wurzbach XII. - Szily - Szinnyei VI.