História Tudósnaptár
História - Tudósnaptár
Természettudósokhoz kapcsolódó évfordulók
Kattintson!
H K Sz Cs P Sz V
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Előzetes   Emlékeztető   Javaslatok?   Olvass el! NEW!

A,Á B C CS D E,É F G GY H I,Í J K L M N O,Ó Ö,Ő P Q R S SZ T U,Ú V W X Y Z ZS  ^    Név:  
2012.
szept. 30.
Hugonnai Vilma születésének 165. évfordulója
Nagytétény, 1847. szept. 30. - Budapest, 1922. márc. 25.

Orvos
Helyenként "Hugonnay" alakban írják a nevét, ő maga mindig a "Hugonnai" alakot használta. 1869-ben értesült arról, hogy Zürichben a nők előtt is megnyitották az orvosi kar kapuit. 1872-ben beiratkozott a zürichi egyetem orvosi karára, 1879-ben orvosdoktori oklevelet szerzett, majd a város sebészeti klinikáján helyezkedett el. 1880-ban tért haza. Svájci diplomájának elismeréséért 1883-ban a budapesti Tudományegyetemhez fordult, de kérelmét elutasították. Hosszú időn át csupán szülésznőként tevékenykedhetett. 1896-ban folyamodott ismét diplomájának elismeréséért, azt végül 1897-ben elfogadták, és orvosdoktorrá avatták az első magyar doktornőt. Előadott a Bábaképző Intézetben, népszerű előadásokat tartott a leánynevelés kérdéseiről, és magyarra fordított több, a bábaképzéssel foglalkozó francia és német nyelvű szakkönyvet. A magyar Bábaegyesület egyik vezetője, a Szabad Lyceum nevű tudományos ismeretterjesztő társaságnak az alelnöke és az Országos Nőképző Egyesületnek egyik alapítója volt. Második férje Wartha Vince egyetemi tanár volt.

Hugonnai Vilma
Web dokumentumok

2012.
szept. 30.
Pfeifer Ignác születésének 145. évfordulója
Szentgál, 1867. szept. 30. - Budapest, 1941. szept. 7.

Vegyészmérnök, egyetemi tanár
A budapesti Műegyetemen végezte vegyészmérnöki tanulmányait, majd Wartha Vince mellett a kémiai technológiai tanszéken volt tanársegéd, majd magántanár. 1894-ben a MÁV Anyagvizsgáló Intézetének szolgálatába lépett. Wartha utódaként a kémiai technológiai tanszék vezetője lett. Részt vett a Galilei-kör alapításában, továbbá a szabadkőműves mozgalomban. A Tanácsköztársaság a szociális termelési népbiztosság vegyészeti osztályának vezetőjévé nevezte ki. Ezért az ellenforradalmi korszakban megrovásban részesült. Tanszékéről eltanácsolva, nyugdíjazását kérte. Az Egyesült Izzó Rt.-hez ment, s annak lett kutatási vezetője. Vezetése mellett alakult ki az első korszerű ipari kutatólaboratórium hazánkban, melynek a volframszálas izzólámpák tökéletesítése terén voltak nagy jelentőségű eredményei.

Pfeifer Ignác
Web dokumentumok

2012.
szept. 30.
Striker György halálának 20. évfordulója
Bécs, Ausztria, 1913. nov. 11. - Budapest, 1992. szept. 30.

Mérnök, feltaláló, egyetemi tanár
Elvégezte a berlini, a charlottenburgi és a bécsi műszaki főiskolát, majd 1938-1948 között az Egyesült Államokban élt, ahol különböző kutatóintézetekben dolgozott, többek között a poligráf, az ún. hazugságvizsgáló készülék mérőérzékelőinek kifejlesztésében és az első hordozható közép- és rövidhullámú világvevő rádiókészülékek elkészítésében vett részt. Hazatérése után az Orion Rádiógyár és az EMG főmérnöke volt, később az Akadémia Műszerügyi Kutatóintézetében és a Kohó - és Gépipari Minisztérium méréstechnikai kutatólaboratóriumában dolgozott igazgatóként. 1950-1975-ben a Budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnöki karának oktatott. Egyik alapítója az IMEKO-nak, a Nemzetközi Méréstechnikai Szövetségnek. Tudományos munkásságát angol és amerikai szakmai szervezetek tiszteletbeli tagsággal honorálták.

Striker György
Web dokumentumok

2012.
szept. 30.
Balard, Antoine Jérôme születésének 210. évfordulója
Montpellier, Franciaország, 1802. szept. 30. - Párizs, 1876. márc. 30.

Francia vegyész
Gyógyszerészként indult, de vegyészként lett jelentős. A Sorbonne, majd a Collège de France kémiaprofesszora volt; Louis Pasteur is nála tanult. 1826-ban felfedezte a brómot. A Földközi-tenger menti sós mocsarak flóráját tanulmányozva a tengervízből nátrium-kloridot és nátrium-szulfátot kristályosított ki, majd a maradékot klórral telítette, és a terméket desztillálta: így jutott el az egyetlen folyékony nemfémes elemhez, a brómhoz.

Balard, Antoine Jérôme
Web dokumentumok

2012.
szept. 30.
Geiger, Hans Wilhelm (eredeti neve: Geiger, Johannes Wilhelm) születésének 130. évfordulója
Neustadt an der Haardt, Németország, 1882. szept. 30. - Potsdam, 1945. szept. 24.

Német fizikus
Münchenben és Erlangenben végezte tanulmányait. 1906-ban Manchesteri Egyetem munkatársa, Rutherford mellett dolgozott 1912-ig. Itt építette meg a később róla elnevezett számláló első változatát az alfa-sugárzás tulajdonságainak vizsgálatára. Az ezzel végzett kísérletek hozzájárultak ahhoz, hogy Rutherford az alfa-részecskét a héliumatom magjaként azonosítsa. 1912-ben visszatért Németországba, több német egyetemen volt professzor, utoljára 1936-tól haláláig a berlini Technische Hochschule professzora volt. A kozmikus sugárzás, a mesterséges radioaktivitás és a maghasadás vizsgálatával foglalkozott. A 20-as években munkatársával, Walther Müllerrel alkotta meg a továbbfejlesztett Geiger-Müller-számlálót.

Geiger, Hans Wilhelm (eredeti neve: Geiger, Johannes Wilhelm)
Web dokumentumok

2012.
szept. 29.
Einthoven, Willem halálának 85. évfordulója
Semarang, Jáva, Holland Kelet-India, 1860. máj. 21. - Leiden, 1927. szept. 29.

Holland fiziológus, orvos, Nobel-díjas
Az Utrechti Egyetemen szerzett orvosi diplomát, majd a Leideni Egyetem élettanprofesszoraként dolgozott 1886-tól egészen haláláig. 1903-ban tervezte meg az első húros galvanométert, ma Einthoven-féle galvanométernek nevezik, ezzel a szívizom összehúzódásakor keletkező elektromos potenciálváltozásokat lehetett mérni és grafikus úton rögzíteni. Felismerte, hogy a különféle szívbetegségekről nyert felvételek görbéi között eltérések vannak. 1908 és 1913 között az egészséges szív tevékenységéről készült felvételek hullámait tanulmányozta. Továbbfejlesztette az elektródák elhelyezési rendjét. 1924-ben orvostudományi és fiziológiai Nobel-díjjal tüntették ki, annak elismeréséül, hogy felfedezte a szív elektromos tulajdonságait az általa alkotott és tökéletesített elektrokardiográffal. Ez a műszer, mint gyakorlati klinikai berendezés, a szívbetegségek diagnosztizálásának fontos eszköze.

Einthoven, Willem
Web dokumentumok

2012.
szept. 28.
Mahler Ede (Eduard) születésének 155. évfordulója
Cziffer, (ma Cifer, Szlovákia), 1857. szept. 28. - Budapest, 1945. jún. 29.

Matematikus, egyiptológus, orientalista, régész
Kezdetben matematikát és csillagászatot tanult a bécsi egyetemen, azonban később, a kronológia tanulmányozása kapcsán az ókori keleti népek történetével kezdett foglalkozni. 1878-tól 1888-ban a Magyar Háromszögméreti Számító Hivatal segédmérnöke, illetve mérnöke volt. Több munkája foglalkozik az ókori népek csillagászatával, valamint történelmi időpontok csillagászati meghatározásával. Alapvetők az ókori naptárszámításra és a "csodák"-nak leírt jelenségek csillagászati értelmezésére vonatkozó vizsgálatai. Összefoglaló tanulmányokat közölt az egyiptomi és mezopotámiai csillagászatról.

Mahler Ede (Eduard)
Web dokumentumok

2012.
szept. 28.
Fodor Géza halálának 35. évfordulója
Szeged, 1927. máj. 6. - Szeged, 1977. szept. 28.

Matematikus, egyetemi tanár
Matematika-fizika szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett a szegedi tudományegyetemen. Utána az egyetem Matematikai Intézetének gyakornoka lett. Kandidátusi disszertációjának megvédése után tudományos munkatárs, később az MTA Matematikai Kutatóintézetének Szegeden működő matematikai logikai és alkalmazási osztályán dolgozott. 1959-től a JATE Bolyai Intézet docense, majd 1967-től egyetemi tanár és 1971-től a halmazelméleti és matematikai logikai tanszéket vezette. A szegedi egyetemnek rektorhelyettese, tudományos rektorhelyettese, majd rektora volt. A Bolyai János Matematikai Társulat elnökségi tagja volt. Fő kutatási területe a halmazelmélet, s ezen belül a kéttagú relációk, a halmazideálok, valamint a transzfinit számokon értelmezett függvények elmélete. Több mint 40 dolgozata jelent meg magyar, német és angol nyelven. 1973-tól az MTA levelező tagja volt.

Fodor Géza
Web dokumentumok

2012.
szept. 28.
Moissan, Ferdinand Frédéric Henri születésének 160. évfordulója
Párizs, Franciaország, 1852. szept. 28. - Párizs, 1907. febr. 20.

Francia vegyész, Nobel-díjas
A párizsi Muséum d'Histoire Naturelle és az École de Pharmacie munkatársaként kezdett dolgozni. 1886-ban az École de Pharmacie toxikológiai és 1889-ben szervetlen kémiai professzora, 1900-ban a Sorbonne szervetlen kémiai professzora lett. A fluorvegyületek vizsgálatát 1884-ben kezdte meg. Két évvel később előállította a rendkívül reakcióképes fluorgázt. Feltérképezte az elem tulajdonságait és tanulmányozta más elemekkel lejátszódó reakcióit. Az általa szerkesztett elektromos ívkemencében számos nehezen olvadó fém oxidját redukálta. Nagymértékben hozzájárult az elektrometallurgia és az elektrotermia fejlődéséhez. Gazdaságos eljárást dolgozott ki az acetilén gyártására. 1906-ban kémiai Nobel-díjjal tüntették ki az elemi fluor előállításáért és a Moissan-féle elektromos kemence kifejlesztéséért.

Moissan, Ferdinand Frédéric Henri
Web dokumentumok

2012.
szept. 27.
Apáthy István halálának 90. évfordulója
Pest, 1863. jan. 4. - Szeged, 1922. szept. 27.

Zoológus, egyetemi tanár
1885-ben szerzett Budapesten orvosi oklevelet, 1886-89-ben a nápolyi zoológiai állomáson dolgozott. 1888-ban a budapesti egyetemen a zoológia magántanára, 1890-től a kolozsvári egyetemen tanár. 1909-ben Kolozsvárott állattani intézetet létesített. 1920-ban rövid ideig Budapesten élt, majd a szegedi egyetem tanára volt. Tőle származik az idegingerület vezetésének ún. kontinuitás-tana, mely szerint az idegfibrillumok egészen a perifériáig összefüggő rendszert képeznek. Koncepciója éles ellentétben állott Ramón y Cajal neuron-tanával. További nagy érdeme a mikrotechnika fejlesztése. Mint zoológus megkísérelte a férgek rendszertani osztályozását. Bár magát a polyphyletikus nézet hívének vallotta, mégis számos más kérdésben teljesen elfogadta Darwin tanait. Élesen állást foglalt az eugenika és a hódító háborúk ellen. Tudományos munkássága mellett szépirodalommal és publicisztikával, szociológiával is foglalkozott. 1898-tól az MTA levelező tagja volt.

Apáthy István
Web dokumentumok

2012.
szept. 27.
Sarudi Imre születésének 105. évfordulója
Szakolca, 1907. szept. 27. - Szeged, 1975. dec. 5.

Vegyészmérnök
A budapesti műegyetemen vegyészmérnöki oklevelet szerzett. 1933-ban Szegeden a Mezőgazdasági és Paprikakísérleti Állomáson segédvegyész lett, később fővegyészi kinevezést kapott, majd 1947-ben átvette az intézet vezetését. 1949-ben létrejött a kísérleti állomásból a Szeged Városi Minőségvizsgáló Intézet, melynek munkatársa lett. Tudományos munkássága az analitikai kémia sok területére kiterjedt. Az ásvány-, víz- és élelmiszervizsgálat körében számos új meghatározást dolgozott ki, illetve már meglevőket tökéletesített.

Web dokumentumok

2012.
szept. 27.
Papp György születésének 100. évfordulója
Szamosújvár, 1912. szept. 27. - USA, 1964.

Fizikus
Az Eötvös Loránd Kollégium tagjaként a Szegedi Tudományegyetemen szerzett matematika-fizika szakos tanári diplomát 1935-ben. Bay Zoltán, aki akkor a szegedi elméleti fizika professzora volt, meghívta tanszékére és doktori kutatási témát adott számára. Szepesi Zoltánnal együtt a gamma sugarak szórását tanulmányozták és 1937-ben sikeresen doktoráltak fizikából. Amikor Bay Zoltán az Egyesült Izzó laboratóriumának vezetője lett, Szepesi Zoltánt vitte magával, ugyanakkor a számára a műegyetemen létesített atomfizika tanszékre Papp Györgyöt hívta meg. Mindketten aktívan részt vettek mind az 1942-ben indult lokátor programban, mind az 1946-os Holdradar kísérletben. Papp György 1949-ben követte Bay Zoltánt az Egyesült Államokba és élete végéig munkakapcsolatban maradt vele.

Papp György
Web dokumentumok

2012.
szept. 27.
Doppelmayr, Johann Gabriel (Doppelmayer, Doppelmair) születésének 335. évfordulója
Nürnberg, 1677. szept. 27. - Nürnberg, 1750. dec. 1.

Német csillagász, matematikus, térképész
Több németországi egyetemet is látogatott, sokat utazott. 1704-től haláláig a nürnbergi Aegidien-Gymnasium matematikatanára volt. Eredeti kutatásokat nem végzett, de számos jelentős természettudományi ismeretterjesztő munkát publikált a csillagászat, földrajz, és térképészet témakörében. Feldolgozta többszáz nürnbergi matematikus és műszerkészítő életrajzi adatait. Csillagászati atlaszt és Hold-térképet készített.

Doppelmayr, Johann Gabriel (Doppelmayer, Doppelmair)
Web dokumentumok

2012.
szept. 26.
Faragó Andor születésének 135. évfordulója
Budapest, 1877. szept. 26. - 1944.

Matematika- és fizikatanár, lapszerkesztő
Iskoláit végig Grosz Andorként végezte, csak egyetemi éveinek legvégén magyarosított Groszról Faragóra. Középiskolába a mai Madách Gimnázium elődjébe járt, az egyetemen többek között Englander (Erdős) Lajos, Visnya Aladár, Zemplén Győző és egy évig Fejér Lipót volt az évfolyamtársa. Rados Gusztávnál és Fröhlich Izidornál szakvizsgázott, Szíjártó Miklósnál gyakorolta a matematika és a fizika tanítását. Sopronban, a mai Széchenyi Gimnázium elődjében tanított hét éven át, itt is nősült meg, itt születtek gyermekei. 1909-től 1936-ig Budapesten, a VIII. kerületi, Tavaszmező utcai gimnáziumban működött, egészen nyugdíjazásáig. Közben 1925-ben újraindította az eredetileg Arany Dániel által 1894-ben megkezdett, majd Rátz László szerkesztésében és kiadásában 1914-ig fennállt folyóiratot, a KöMaL elődjét, még pedig Középiskolai Matemaikai és Fizikai Lapok címmel. (Ma már újra ez a lap neve.) 1939-ben, a zsidótörvények szorításában lehetetlenné vált a Lapok további kiadása, pedig addigra ez az újság az egész országban közkedveltté vált a matematikát és fizikát szerető diákok és tanárok körében. Az eltelt években Faragó Andor számos érdekes cikket közölt többek között Erdős Lajostól, Mikola Sándortól, Mende Jenőtől, Nagy L. Józseftől, érdekes feladatokat többek között Kárteszi Ferenctől, Turán Páltól, Strasser V. Benőtől, Kresznerics Károlytól. Évente közölte a legjobb megoldók fényképeit. A sors keserű fintora, hogy róla, az 1944-ben mártírhalált halt tanárról nem maradt fenn fénykép. (Dr. Radnai Gyula)

Web dokumentumok

2012.
szept. 26.
Vega, Georg, Freiherr von (Jurij, Freiherr) halálának 210. évfordulója
Zagorica pri Dolskem, ma Szlovénia, 1754. márc. 23. - Bécs, Ausztria, 1802. szept. 26.

Szlovén matematikus, fizikus és tüzérségi tisztviselő
Nagyon pontos trigonometriai és logaritmus-táblázatokat adott ki. Az első 1783-ban jelent meg. Később, 1797-ben követte egy olyan második kötet, ami tartalmazta az integrálok és más hasznos képletek gyűjteményét. A kézikönyve, amit eredetileg 1793-ban adtak ki, lefordítottak több nyelvre.

Vega, Georg, Freiherr von (Jurij, Freiherr)
Web dokumentumok

2012.
szept. 26.
Grassmann, Hermann Günter halálának 135. évfordulója
Stettin, Poroszország, (ma Szczecin, Lengyelország), 1809. ápr. 15. - Stettin, Németország, 1877. szept. 26.

Német matematikus, algebrista, filológus, nyelvész
Stettini (ma Szczecin) gimnáziumi tanárként 1832-ben már vektorokkal írta le a mechanika egyenleteit, s ezzel nagymértékben leegyszerűsített bizonyos számításokat. Felismerte és explicite rögzítette a vektorösszeadás kommutativitását és asszociativitását. Később általános formában is kifejtette a bizonyos algebrai tulajdonságokkal rendelkező rendszerek elméletét. Értelmezte az n-dimenziós tér r számú vektorának geometriai szorzatát. Bár elnyerte a leibnizi gondolatok továbbfejlesztésére kitűzött díjat, értetlenség miatt egyetemi állást nem kapott, pedig olyan óriások kezében volt a mű, mint Gauss, Möbius és Kummer. Könyveit érdektelenség miatt bezúzták. Amikor 1860 körül műve jelentőségét fölfedezték a matematika már nem érdekelte, sikeresen foglalkozott ókortudományokkal.

Grassmann, Hermann Günter
Web dokumentumok

2012.
szept. 26.
Brown, Harrison Scott születésének 95. évfordulója
Sheridan, Wyoming, USA, 1917. szept. 26. - Albuquerque, Új-Mexikó, 1986. dec. 8.

Amerikai geokémikus
Kémiát tanult a Californiai Egyetemen (Berkeley) és a baltimore-i Johns Hopkins Egyetemen, itt doktorált 1941-ben. 1943-1946 között a 1943-1946 között a Clinton Engineer Works-nél dolgozott. Szerepe volt az első atombombákban felhasznált plutónium előállításában. 1946-1951-ig a Chicagói Egyetem Atommagkutatási Intézetében dolgozott, itt kezdte meg a meteoritok nyomelemeinek az elemzését. Geokronológiai, bolygókutatási munkái mellett lelkesen kiállt a születésszabályozás, a fegyverzetellenőrzés és az emberi erőforrások ügye mellett. 1951 és 1977 között Pasadenában a California Institute of Technology tanára volt. 1955-ben a National Academy of Sciences tagjai közé választották. 1977-1983 között Honoluluban, a Resource Systems Institute-ban dolgozott. 1985-től haláláig a Bulletin of the Atomic Scientists főszerkesztője volt.

Brown, Harrison Scott
Web dokumentumok

2012.
szept. 25.
Kőváry László halálának 105. évfordulója
Torda, 1819. júl. 7. - Kolozsvár, 1907. szept. 25.

Statisztikus, történész
A 19. század erdélyi művelődéstörténetének jelentős egyénisége volt. 1847-ben megjelent könyvében feldolgozta Erdély statisztikáját. 1848. június 8-án Szemere Bertalan az országos statisztikai hivatalhoz nevezte ki titkárnak. A szabadságharcban játszott szerepéért bujkálnia kellett, többször letartóztatták. Az 1850-es években érdeklődése a közgazdaság kérdései felé fordul. A biztosítás bevezetésének úttörője, takarékpénztár alapítója és vezetője. Cikkei jelentek meg a biztosítási matematika területén. Számos fontos történeti művet írt. 1883-tól a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt. Jelentősen hozzájárult Kolozsvár városképének alakításához.

Kőváry László
Web dokumentumok

2012.
szept. 25.
Csonka János ifj. születésének 115. évfordulója
Budapest, 1897. szept. 25. - Buffalo, New York, USA, 1981. jún. 5.

Gépészmérnök
Édesapjával, Csonka Jánossal és testvérével, Csonka Bélával Budapesten a két világháború között létrehozta és igazgatta a Csonka Gépgyárat. A jelentős iparvállalatban különféle motorok, segédmotorok, szerszám- és mezőgazdasági gépek szerkesztésében és precíziós gyártásuk megszervezésében vett részt. A magyar automobilizmus érdekében is eredményes munkát fejtett ki. Vállalatánál korát megelőzve szociális létesítményeket alapított. Miután 1948-ban gyárát államosították, külföldre távozott. Az Egyesült Államokban megbecsült mérnökként dolgozott 1973-ig. Testvérével széles körű kísérleteket folytatott mikrokarburátornak nevezett találmányukkal, amellyel 15 százalékos benzinmegtakarítást sikerült elérni, a káros kipufogóanyagok csökkentése mellett.

Csonka János ifj.
Web dokumentumok

2012.
szept. 25.
Érdi Krausz György halálának 40. évfordulója
Budapest, 1899. aug. 31. - Budapest, 1972. szept. 25.

Geodéta, térképész, mérnök
Mérnöki oklevelet a berlin-charlottenburgi egyetemen szerzett (1924). Először a magániparban dolgozott, 1942-45-ben a Honvéd Térképészeti Intézetben, majd a Közlekedés- és Postaügyi Minisztériumban, 1958-60-ban a Kartográfiai Vállalatnál folytatta. 1958-60-ban az ELTE-n megbízott előadó volt a térképtudományi tanszéken. Térképészeti munkássága elsősorban a térképi vetületek elemzésére terjedt ki. Gazdasági atlaszokban alkalmazták a nevét viselő területtartó vetületet. Munkásságának másik területe az űrhajózással és a mesterséges holdak megfigyelésével kapcsolatos.

Web dokumentumok

2012.
szept. 25.
Lambert, Johann Heinrich halálának 235. évfordulója
Mülhausen, Elzász, Franciaország (ma Mulhouse, Franciaország), 1728. aug. 26. - Berlin, Poroszország (ma Németország), 1777. szept. 25.

Német matematikus, csillagász, fizikus és filozófus
Szegény családból származott és főként önképzéssel szerezte meg tudását. Elsőként bizonyította be a pi és az e irracionális voltát. A Lambert-négyszög révén egyik előkészítője a nemeuklideszi geometria felfedezésének. Egy ideig Euler-rel dolgozott együtt a berlini akadémián. Euklidesz V. posztulátumával kapcsolatos eredményei szorosan kapcsolódnak Saccheri (1667-1733) munkásságához. Elkészítette a Hold geometriai alapon végzett felmérésével az első pontos holdtérképe (1750), amely a legtöbb későbbi hold-ábrázolás alapjává vált. Nevét már igen korán megörökítették a 187.sz. kisbolygóval.

Lambert, Johann Heinrich
Web dokumentumok

2012.
szept. 24.
Fallenbüchl Tivadar születésének 135. évfordulója
Óbuda, 1877. szept. 24. - Budapest, 1949. okt. 18.

Matematika- és fizikatanár, iskolaigazgató
1899-ben polgári iskolai tanári oklevelet szerzett, majd a budapesti tudományegyetemen matematika-fizika-pedagógia szakán folytatta tanulmányait. Fináczy Ernő tanítványa volt. Polgári iskolai tanárként működött a fővárosban 1914-ig. Az 1. világháborúban hadnagyként harcolt. Hazatérése után ismét polgári iskolában tanított. A korszerű nőnevelés elveit és intézményeit egy hosszabb tanulmányút során Ausztriában, Svájcban, Németországban és Franciaországban tanulmányozta. Az igazgatása alatt működő polgári leányiskola keretében a leányokat 1926-tól egy hároméves háztartási továbbképző tanfolyam formájában különböző, megélhetést nyújtó pályákra készítették elő.

Fallenbüchl Tivadar
Web dokumentumok

2012.
szept. 24.
Sándor Endre születésének 95. évfordulója
Keszthely, 1917. szept. 24. - Woodford, London, Anglia, 1996. aug. 15.

Röntgen-szerkezetkutató kísérleti fizikus
Egyszerű szülők gyermeke, akinek széleskörű kulturális érdeklődése és nyelvtudása a keszthelyi premontrei gimnáziumban, majd a budapesti Eötvös Collegiumban alakult ki. Matematika-fizika szakos budapesti hallgatóként megfordult Heidelbergben és Pisaban is. A háború alatt katonai szolgálatra hívták be, ennek során az esztergomi katonai akadémián tanított fizikát. 1945-ben szovjet fogolytáborba került, ahol tolmácsként alkalmazták. 1947-ben térhetett haza, itthon lefordította Spolszkij Atomfizika c. könyvének több mint 500 oldalas első kötetét. A kétkötetes mű a hazai fizikusképzés nélkülözhetetlen segédkönyvévé vált. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Intézetében a röntgendiffrakciós kutatásokat indította be. 1956 tavaszán Angliában járt és meghívást kapott Cambridge-be, a Cavendish Laboratóriumba, de ennek realizálására már csak azután kerülhetett sor, hogy a forradalom leverése után végleg elhagyta az országot. 1960-ban Cambridge-ben újra doktorált, majd Londonban a Queen Mary College-ban kapott kutatótanári állást. Itt ismét létrehozott egy röntgen- és neutrondiffrakciós kutatócsoportot. A csoport alacsony hőmérsékletekre is kiterjedő neutrondiffrakciós vizsgálataival elsők között volt a világon. A legkülönbözőbb országokból vállalt doktorandusz hallgatókat - sajnos magyar egy se volt közöttük. Szülőhazájával, volt kollégáival azonban végig fenntartotta a kapcsolatot, az Open University-n készült filmekből álló gazdag gyűjteményét is az ELTE-n volt tanszéke örökösére hagyta. Kívánságára szülővárosában, Keszthelyen temették el. (Dr. Radnai Gyula)

Sándor Endre
Web dokumentumok

2012.
szept. 24.
Fokker, Adriaan Daniël halálának 40. évfordulója
Buitenzorg, Holland kelet-India (ma Bogor, Indonézia), 1887. aug. 17. - Beekbergen (Apeldoorn mellett), 1972. szept. 24.

Holland fizikus
A statisztikus fizikában és a véletlenszerű jelenségeknél használt Fokker-Planck egyenlet fűződik a nevéhez. Pályafutása későbbi részében főleg zenetudományokkal foglalkozott.

Fokker, Adriaan Daniël
Web dokumentumok

2012.
szept. 23.
Richter Gedeon születésének 140. évfordulója
Ecséd, 1872. szept. 23. - Budapest, 1944. dec. 30.

Gyógyszerész
A modern hazai gyógyszeripar megteremtője. Főiskolai tanulmányait a budapesti egyetemen végezte. Több budapesti gyógyszertárban volt gyakornok, majd 1897-1901 között Német-, Olasz-, Franciaországban és Angliában tett tanulmányutat. Hazatérve 1901-ben megvásárolta Budapesten az Üllői úti Sas Gyógyszertárat. Itt berendezett laboratóriumában hazánkban elsőként kezdte meg - főként állati szervekből készült - organoterápiás készítmények előállítását (Tonogen, Suprarenal stb.). Ebből fejlesztette ki Kőbányán a nevét viselő európai színvonalú gyárat, Richter Gedeon Nyrt. elődjét. Készítményei külföldön is keresettek voltak. A faji üldözés erősödésével előbb kitiltották a gyárából, majd egy időre újból visszaengedték. 1944 végén a pesti Duna-parton a nyilasterror áldozata lett.

Richter Gedeon
Web dokumentumok

2012.
szept. 23.
Wöhler, Friedrich halálának 130. évfordulója
Eschersheim, (ma Frankfurt am Main), Németország, 1800. júl. 31. - Göttingen, 1882. szept. 23.

Német vegyész
Heidelbergben folytatott egyetemi tanulmányokat. Az orvosi diploma megszerzése után egy évig kémiát tanult Berzeliusnál. 1825-től Berlinben és Kasselben tanított, ezután Göttingenben a kémia professzora lett (1836) és ott élt haláláig. Ő állította elő először a vegytiszta alumíniumot (1827), a berilliumot (1828), a bórt és a titániumot. Justus Liebiggel együtt kidolgozta kémiai gyökök elméletét. 1828-ban az ammónium-cianátból kiindulva előállította a karbamidot. Ez a szintézis, melyben elsőként hozott létre szerves vegyületet szervetlen anyagból kiindulva, volt a szintetikus szerves kémia kezdete. Számos meteoritot vizsgált meg és felfedezte, hogy meteoritok is tartalmazhatnak szerves anyagokat.

Wöhler, Friedrich
Web dokumentumok

2012.
szept. 23.
Le Verrier, Urbain Jean Joseph (Leverrier) halálának 135. évfordulója
Saint-Lô, Franciaország, 1811. márc. 11. - Párizs, 1877. szept. 23.

Francia csillagász, matematikus
Huszonöt évesen már az École Polytechnique csillagászati tanszékének előadója volt. Hamarosan a párizsi obszervatóriumban kapott állást, s az intézményt igazgató Arago bíztatására az akkor ismert legtávolabbi bolygó, az Uránusz mozgásában tapasztalható rendellenességeket kezdte tanulmányozni. 1846-ban, tanulmányozva az Uránusz pályájában mutatkozó szabálytalanságokat, kiszámította a pályaháborgást okozó, az Uránuszon túli bolygó - a Neptunusz - helyzetét. Számításait elküldte Gallénak a berlini csillagvizsgálóba, aki egy órai keresés után rátalált az új égitestre. 1845-ben - Le Verriert megelőzően - az angol Adams is kiszámította az addig ismeretlen bolygó helyzetét, azonban az ő munkájára nem figyeltek fel. Le Verrier akadémikus és szenátor lett, s 1854-ben őt nevezték ki az obszervatórium vezetőjének. A csillagvizsgáló élén átdolgozta és nagy pontossággal összeállította a Naprendszer bolygóinak mozgási táblázatait, s ő alapította meg az első, nemzetközi hálózaton alapuló meteorológiai intézetet valamint a francia természettudományos társaságot is. Nevét a Holdon és a Marson kráter, a Neptunusz egyik gyűrűje és egy kisbolygó viseli. Neve szerepel a hetvenkét francia tudós között az Eiffel-tornyon.

Le Verrier, Urbain Jean Joseph (Leverrier)
Web dokumentumok

2012.
szept. 23.
Joy, Alfred Harrison születésének 130. évfordulója
Greenville, Illinois, USA, 1882. szept. 23. - Pasadena, California, 1973. ápr. 18.

Amerikai csillagász
Legfőbb munkaterülete a csillag-távolságok (parallaxis), és a látóirányú (radiális) sebességek nagy pontosságú mérése volt. 1904-1914-ig a beiruti Amerikai Egyetem tanára, majd az ottani obszervatórium vezetője, azután a Yerkes Obszervatórium (Washington), majd 1952-ig a Mt. Wilson Obszervatatórium főmunkatársa. Az óriás távcsövekkel megkezdte a csillag-parallaxisok mérését, 1916-tól a színképi távolodási, ill. közeledési sebesség mérését. A csillag-távolságmérés céljaira új módszert dolgozott ki, 1935-ben 4179 csillag távolság meghatározásáról közölt (munkatársaival) katalógust. Igen alapos tanulmányokat végzett egyes különleges sajátságú csillagok (alacsony hőfokú vörös óriások és RR Lyrae változócsillagok) térbeli mozgásáról. Fontos megállapításai voltak a csillagközi sötét (fényelnyelő) felhőkről. Az USA Nemzeti akadémiája tagjául választott (1944), a Bruce emlékérem kitüntetettje. A 7399.sz. kisbolygó a "Joyca" nevet kapta. (Bartha Lajos)

Joy, Alfred Harrison
Web dokumentumok

2012.
szept. 22.
Clark, William Tierney halálának 160. évfordulója
Bristol, 1783. aug. 23. - London, 1852. szept. 22.

Angol hídépítő mérnök
Diplomás mérnök, az angol mérnöki kamara tagja, az egyik legnevesebb hídépítő, amikor 1832-ben Széchenyi megismerkedik vele. Addigra már állt három lánchídja Angliában: a Hammersmith híd a Temze felett London külvárosában, a marlowi híd ugyancsak a Temze felett Buckinghamshire grófságban (Londontól északnyugatra), és a shorehami híd Londontól délre Brighton közelében Shoreham-by-Sea-ben. Ő volt a budapesti Széchenyi Lánchíd tervezője. Az általa tervezett lánchidak közül ma csak a budapesti, és a Marlow-i áll.

Clark, William Tierney
Web dokumentumok

2012.
szept. 22.
Horner, William George halálának 175. évfordulója
Bristol, Anglia, 1786. - Bath, Anglia, 1837. szept. 22.

Angol matematikus
Szülővárosában, Bristolban élt 1809-ig, majd Bath-ban az általa alapított iskolában tanított matematikát élete végéig. Neki tulajdonítják a polinomok helyettesítési értékének kiszámítására szolgáló ún. "Horner-elrendezés" kidolgozását, bár egyes szerzők szerint ezt már Theophilus Holdred őt megelőzően publikálta.

Horner, William George
Web dokumentumok

2012.
szept. 22.
Siedentopf, Henry Friedrich Wilhelm születésének 140. évfordulója
Bremen, Németország, 1872. szept. 22. - Jena, 1940. máj. 8.

Német fizikus, optikus
1896-ban Göttingenben doktorált Woldemar Voigtnál. 1899 és 1938 között a jénai Zeiss Művek optikusa, 1907 és 1938 között a mikroszkópia részleg igazgatója volt. Eközben 1918 és 1940 között a jénai Friedrich Schiller egyetem professzoraként optikai előadásokat tartott. 1902-ben Richard Zsigmondyval kifejlesztették az ultramikroszkópot, 1925-ben utóbbi többek között ezért nyerte el a kémiai Nobel-díjat. 1908-ban August Köhlerrel megalkották a fluoreszcencia-mikroszkópot. Jelentős eredményeket ért el a mikrofotográfiában is. (Piriti János)

Siedentopf, Henry Friedrich Wilhelm
Web dokumentumok

2012.
szept. 21.
Nagy L. József születésének 130. évfordulója
Kunsziget, 1882. szept. 21. - Pannonhalma, 1962. okt. 31.

Piarista fizikatanár
Kolozsváron végezte el az egyetemet, Tangl Károly szerettette meg vele a kísérleti fizikát. Először a szegedi, majd 1907-1911 a budapesti rendi gimnáziumban tanított. Itt többek között Kornis Gyula, Suták József, Vörös Cirill voltak kollegái. Az első világháború alatt nagy visszhangot váltott ki a humanisztikus fizikatanításról szóló tanulmánya. Több vidéki város után 1920-26 újra Budapestre, majd 1926-32 Vácra helyezték, ahol Öveges Józseffel tanított együtt. Ezek voltak életének legaktívabb és legtermékenyebb évei. Átdolgozta a Fehér Ipoly-Szekeres Kálmán féle középiskolai fizika tankönyveket, és külön tankönyvet írt a 13 évesek számára Kis fizika címmel. Aktívan közreműködött a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok (1925) és a Fizikai és Kémiai Didaktikai Lapok (1930) megindításában. Könyvet szerkesztett kiváló matematikusok és fizikusok életéről (1927), és nagyszerű segédkönyvet adott a kísérletezni szerető fizikatanárok kezébe Bevezetés a demonstrációs fizikatanításba (1930) címmel. A második világháborút követő években, az iskolák államosítása után nem maradt számára tanári állás. Még az Iskolai Tanszergyár (ITG) is csak egyhónapos próbaidőre alkalmazta 1954-ben, majd alkalmatlanként elbocsátotta. (Dr. Radnai Gyula)

Nagy L. József
Web dokumentumok

2012.
szept. 21.
Menyhárd István születésének 110. évfordulója
Vulkapordány, 1902. szept. 21. - Budapest, 1969. aug. 25.

Mérnök, statikus
Oklevelét a budapesti műegyetemen szerezte. 1933-1937 között a műegyetem mechanikai tanszékén tanársegéd, majd adjunktus volt. Ez időből való (1935) a Magyarországon újszerű vasvári vonórudas ívhídja, a szolnoki felüljáró Mistéth Endrével az első hazai Langer-tartós vasbeton híd. Ekkor kezdett a vasbeton héjszerkezetek elméletével is foglalkozni. A 2. világháború után több híd rekonstrukcióját végezte. Bevezette a törést megelőző biztonsági tényezők méretezésének elvét. E munkásságának eredménye magasépítési és vasbeton szabványaink korszerűsítése. Ő tervezte a Ferihegyi repülőtérre vezető út vasbeton hídjait, a pozsonyi, eperjesi, marosvásárhelyi vasbeton ívhidakat, a székesfehérvári alumíniummű és a csepeli csőgyár héjbefedésű csarnokait. 1963-ban Ybl-díjat kapott.

Menyhárd István
Web dokumentumok

2012.
szept. 21.
Zólyomi Bálint halálának 15. évfordulója
Pozsony, 1908. máj. 31. - Budapest, 1997. szept. 21.

Botanikus
Felsőfokú tanulmányait a budapesti tudományegyetemen kezdte és a debreceni tudományegyetemen fejezte be 1931-ben. 1930 és 1934 között a debreceni egyetem növénytani tanszékén tanársegéd Soó Rezső mellett. 1934-1940-ig a Magyar Nemzeti Múzeum növénytárának segédőre, majd 1946-ig a szegedi Eötvös Loránd Kollégium igazgatója volt. 1946-ban a fővárosi Természettudományi Múzeum munkatársa, 1950-1966 között a Növénytár vezetője. 1954-1977-ig az MTA vácrátóti Botanikai Kutatóintézetének igazgatója. Ezt követően az intézmény tudományos tanácsadójaként tevékenykedett. A növénytársulástan és a növényföldrajz nemzetközileg elismert kutatója volt. 1950-ben Soó Rezsővel együtt megindította Magyarország növényföldrajzi térképezési munkálatait. Munkásságának legfőbb eredményei Magyarország növénytakarója változásainak feldolgozása a jégkorszaktól a mai időkig, és a magyarországi vegetáció 1967-ben elkészített térképe. 1951-től az MTA tagja. 1955-ben Kossuth-díjat kapott, 1991-ben pedig a Pro Natura emlékérmet vehette át.

Zólyomi Bálint
Web dokumentumok

2012.
szept. 21.
Cailletet, Louis-Paul születésének 180. évfordulója
Châtillon-sur-Seine, Franciaország, 1832. szept. 21. - Párizs, 1913. jan. 5.

Francia fizikus és feltaláló
Fiatal korában apja vasgyárában dolgozott, később ő vezette a céget. Tevékeny tudományos kutató is volt. 1877. december 2-án 300 atmoszféra nyomáson és -27oC hőmérsékleten cseppfolyósította az oxigént. Az oxigént párafelhő formájában nyerte. Később megismételte kísérleteit a párizsi École Normale-ban hidrogént, nitrogént és levegőt cseppfolyósított. Érdekelte a repülés, műszert tervezett a repülőgépek magasságának mérésére.

Cailletet, Louis-Paul
Web dokumentumok

2012.
szept. 20.
Krönig, August Karl születésének 190. évfordulója
Schildesche, Brandenburg (ma Bielefeld egyik városrésze), 1822. szept. 20. - Berlin, 1879. jún. 6.

Német fizikus
1856-ban elsőként ő dolgozta ki a kinetikus gázelméletet, majd 1867-ben Rudolf Clausius német fizikus a maga hasonló teóriáját. Ez volt az első fizikai elmélet, amely számottevő kvantitatív sikereket ért el az anyag makroszkopikus tulajdonságainak az anyag atomos szerkezetére való visszavezetésével. A gázrészecskéket rugalmas golyóknak képzelték el, melyek egyenes vonalban mozognak, amíg egymással vagy a tartály falával nem ütköznek. A teória jól magyarázza a gáztörvényeket, a hőmérséklet, nyomás és térfogat összefüggéseit. Az elméletet - amely a statisztikus mechanika előfutára - részleteiben Maxwell és Boltzmann dolgozta ki.

Web dokumentumok

2012.
szept. 20.
Dewar, James, Sir születésének 170. évfordulója
Kincardine-on-Forth, Skócia, 1842. szept. 20. - London, Anglia, 1923. márc. 27.

Skóciai születésű brit kémikus és fizikus
Az Edinburgh-i Egyetemen tanult. 1875-ben a Cambridge-i Egyetem, 1877-ben a londoni Royal Institution of Great Britain professzora lett, mindkét posztot haláláig betöltötte. Az alacsony és magas hőmérsékletek fizikájával és a kémiai változásokkal foglalkozott, főleg szerves anyagok esetében. A gázok cseppfolyósítását tanulmányozva 14K hőmérsékletet valósított meg. Elő tudott állítani nagymennyiségű cseppfolyós oxigént. Bebizonyította, hogy az oxigén és ózon paramágneses anyagok. Cseppfolyósította a hidrogént, argont, fluort. A szilárd hidrogént is sikerült előállítania, aminek megállapította a törésmutatóját, az olvadáspontját és forráspontját. Megmérte a H2 képződéshőjét. Vizsgálta a fény élettani hatását a szemre. Jelentősek a szerves kémia terén végzet kutatásai is. 1872-ben feltalálta a Dewar-palackot.

Dewar, James, Sir
Web dokumentumok

2012.
szept. 19.
Szirtes Zsigmond születésének 130. évfordulója
Balassagyarmat, 1882. szept. 19. - Budapest, 1941. jan. 6.

Földrengéskutató, szeizmológus, egyetemi tanár
Egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudomány Egyetemen végezte, Lóczy Lajos és Kövesligethy Radó tanítványa volt. 1907-től a Nemzetközi Földrengéskutató Szövetség Központi irodájában dolgozott, itt a világ földrengési katalógusainak összeállítását végezte. 1914-ben a budapesti Földrengési Számolóintézetben dolgozott, 1918/19-ben kinevezték az intézet vezetőjévé. 1919. végén az egyetem igazoló bizottsága vizsgálatot indított ellene, és 1920-ban megvonták előadási jogát.

Szirtes Zsigmond
Web dokumentumok

2012.
szept. 19.
Szász Ottó halálának 60. évfordulója
Alsószucs, 1884. dec. 11. - Montreux, Svájc, 1952. szept. 19.

Matematikus, egyetemi tanár
1920-ban hagyta el véglegesen az országot. Egyetemi tanulmányait Budapesten és Göttingenben végezte. Doktorátusának megszerzése után (Budapest, 1911) több évet töltött nyugat-európai egyetemeken. 1914-ben a frankfurti, 1917-ben a budapesti egyetem magántanára lett. 1920 és 1933 között a frankfurti egyetem professzora volt. Közben, 1930-ban a Mathematikai és Physikai Társulat Kőnig Gyula-díjjal tüntette ki. 1933-ban Szász Ottó elvesztette állását, és az USA-ba emigrált, ahol rövidesen az Ohio állambeli Cincinnati város egyetemének professzora lett. Kutatási területei: determinánsok, lánctörtek, hatvány- és Dirichlet-sorok, trigonometrikus polinomok, szummabilitási módszerek, ultraszférikus polinomok és Bessel-függvények.

Szász Ottó
Web dokumentumok

2012.
szept. 19.
Vándor József születésének 115. évfordulója
Temesvár, 1897. szept. 19. - Budapest, 1955. szept. 10.

Vegyészmérnök
1919-ben a budapesti műegyetemen szerzett oklevelet. 1925-től Németországban végzett kutatómunkát, majd 1932-től a Szovjetunió Tudományos Akadémia szerves kémiai intézetében osztályvezetőként dolgozott. 1945 után egyik szervezője volt az MTA előkészítő testületének, a Magyar Tudományos Tanácsnak. 1948-1949-ben a belgrádi egyetem meghívott vendégtanára volt. 1950-1952-ben megszervezte és vezette a Műanyagipari Kutató Intézetet. 1953 őszétől az Építőanyagipari Kutató Intézet szilikátkémiai osztályát vezette. Tudományos munkássága fizikai-kémiai vonatkozású, főként a kémiai termodinamika területén alkotott maradandót. Gyakorlati vonatkozású munkássága a tápszerekkel és növényvédő szerekkel kapcsolatos vizsgálatokra és szabadalmakra, az enzimhatás és a sejtreakciók kinetikai vizsgálatára, továbbá a műanyagok gyártásával kapcsolatos kutatásokra terjed ki. Nevéhez fűződik az első hazai nylon előállítása.

Web dokumentumok

2012.
szept. 19.
Szép Iván Szilárd halálának 10. évfordulója
Kassa, Csehszlovákia, 1922. jan. 1. - Budapest, 2002. szept. 19.

Kémikus, kutató mérnök
1922-ben matematika szakon végzett a Budapesti Tudományegyetemen.1949-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1952-ben indította el a hazai germánium-eszközök kutatásait, a Híradástechnikai Ipari Kutató Intézetben félvezető eszközök gyártástechnológiájának fejlesztési bázisát. 1959-ben munkásságát Kossuth-díjjal tüntették ki. 1971-től az MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézetének tudományos igazgatóhelyettese. 1980-tól a műszaki tudományok doktora. A félvezető anyagok és eszközök technológiájával foglalkozó több szakkönyv, egyetemi jegyzet és számos itthoni és külföldi szaklapban megjelent közlemény szerzője.

Szép Iván Szilárd
Web dokumentumok

2012.
szept. 18.
Herke Sándor születésének 130. évfordulója
Csongrád, 1882. szept. 18. - Szeged, 1970. dec. 15.

Agrokémikus, talajvegyész
Oklevelet a budapesti műegyetemen szerzett (1906). Először a magyaróvári Növénytermesztési Kísérleti Állomáson növénytáplálkozási és trágyázási kérdésekkel foglalkozott, s kidolgozta a sörárpa értékbírálatát. 1924-ben a földművelésügyi miniszter megbízta a szegedi Talajtani Kísérleti Intézet létrehozásával és vezetésével. 1947-ben az Agrártudományi Egyetem Keszthelyi Osztályán egyetemi tanár. Kidolgozta a rizstermesztés agrotechnikáját, a meszes-szódás szikesek talajjavítását.

Herke Sándor
Web dokumentumok

2012.
szept. 18.
Kőrös Endre születésének 85. évfordulója
Győr, 1927. szept. 18. - Budapest, 2002. febr. 18.

Kémikus, egyetemi tanár
1949-ben szerzett vegyészi oklevelet a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen és került a Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékre Schulek Elemér mellé. Itt (1950-ben az egyetem neve Eötvös Loránd Tudományegyetemre változott) oktatott haláláig, 1969-től mint egyetemi tanár, 1998-tól professzor emeritus volt, de mindvégig aktív szakmai munkát végzett. 1984 és 1989 között az ELTE kémiai tanszékcsoportjának vezetője volt. Több külföldi egyetemen oktatott vendégprofesszorként. Pályája első szakaszában elsősorban analitikai kémiai jellegű kutatásokat végzett, de szervetlen kémiai problémákkal is foglalkozott. Fizikai-kémiai jellegű kutatásai során oldatok és kémiai reakciók kinetikai tulajdonságait, az izotópcsere-reakciókat vizsgálta, valamint radiokémiai módszereket dolgozott ki. 1970 után az oszcilláló kémiai reakciók vizsgálatában ért el jelentős eredményeket. Ezek közül a legnevezetesebb a reakciódinamikát leíró ún. Field-Kőrös-Noyes-mechanizmus. Bár az ELTE professzora volt, rendszeresen oktatott gyógyszerész-hallgatókat, állatorvos-hallgatókat és orvostanhallgatókat is. 1990-től levelező, 1993-tól az MTA rendes tagja volt. 1990-ben Széchenyi-díjat kapott.

Kőrös Endre
Web dokumentumok

2012.
szept. 18.
Legendre, Adrien-Marie születésének 260. évfordulója
Párizs, Franciaország, 1752. szept. 18. - Párizs, 1833. jan. 10.

Francia matematikus
Lagrange és Laplace mellett a francia forradalom idején élt harmadik neves francia matematikus. A 19. században igen elismert volt az eukleidészi geometriáról írt tankönyve. Legnagyobbrészt azonban integrálszámítással foglalkozott. Az ő nevéhez fűződik az elliptikus integrálok standard osztályozása. Az úgynevezett Legendre-polinomok, melyek bizonyos típusú differenciálegyenletek megoldásai, a speciális függvények közül a legfontosabbak. Egy teljesen más területen, a számelméletben, Eulerhez hasonlóan megsejtette és részben bebizonyította a kvadratikus reciprocitási tételt. Neve ott van a hetvenkét francia tudós között az Eiffel-tornyon.

Legendre, Adrien-Marie
Web dokumentumok

2012.
szept. 18.
Cockcroft, John Douglas, Sir halálának 45. évfordulója
Todmorden, Yorkshire. Anglia, 1897. máj. 27. - Cambridge, 1967. szept. 18.

Angol fizikus, Nobel-díjas
1914-ben beiratkozott a manchesteri egyetemre, de a világháború miatt tanulmányait félbeszakította. Tüzérként vett részt az első világháborúban, majd folytatta tanulmányait, de nem az egyetemen, hanem a Manchester College of Science and Technology-n. Itt szerzett diplomát 1922-ben, utána Cambridgeben végzett matematikát, és így került a Cambridge-i Cavendish Laboratóriumba. Erős mágneses terek előállításán dolgozott Kapicával, majd 1930-tól magfizikával foglalkozott és Waltonnal részecskegyorsítót épített. Kiemelkedő eredményeket ért el a magfizikában, a részecskegyorsítás technikájában, az atomenergia és termonukleáris fúzió területén. Egyike az angol radarrendszer kifejlesztőinek. 1951-ben Waltonnal megosztva Nobel-díjat kapott, a mesterségesen gyorsított atomi részecskék által létrehozott atommag-átalakítások terén végzett úttörő munkásságáért.

Cockcroft, John Douglas, Sir
Web dokumentumok

2012.
szept. 18.
McMillan, Edwin Mattison születésének 105. évfordulója
Redondo Beach, California, USA, 1907. szept. 18. - El Cerrito, 1991. szept. 7.

Amerikai atomfizikus, Nobel-díjas
Már középiskolásként bejárt a kaliforniai műegyetemre (California Institute of Technology), ahol egyetemistaként Linus Pauling vezetésével folytatott kutatásokat. Ph.D. munkáját Edward Condon irányításával kezdte Princetonban, majd Ernest Lawrence mellett fejezte be Berkeley-ben, Kaliforniában. Itt a Sugárzási Laboratóriumban kezdett dolgozni. Ez a labor később a Lawrence Berkeley Radiation Laboratory nevet kapta, mivel Lawrence alapította 1934-ben, és igazgatta haláláig, 1958-ig. Ettől kezdve lett McMillan az igazgató, s maradt az egészen 1973-ig, nyugdíjazásáig. Kiváló kísérleti érzékét több felfedezése is jelzi, kollegái szívesen dolgoztak vele. 1940-ben Philip Abelsonnal együtt állította elő - és nevezte el - az első transzurán elemet, a neptuniumot, majd Glenn Seaborggal együtt a másodikat, a plutóniumot. A háború alatt először a titkos radarkutatásba vonták be az MIT-n, majd 1942-től a bombarobbanás bonyolult folyamatának vizsgálatában vett részt Los Alamosban. A háború után Lawrence ciklotronjának továbbfejlesztéseként feltalálta a szinkrotron elvét és részt vett az első szinkrotron létrehozásában Berkeley-ben. 1951-ben Seaborggal közösen megkapták a kémiai Nobel-díjat "a transzurán elemek kémiája területén elért eredményeikért". 1963-ban "Atoms for Pace" díjat kapott, megosztva Vladimir Vekszler szovjet fizikussal, aki tőle függetlenül találta fel és építtette meg az első szinkrotront a Szovjetunióban. (Ezt az atomfizika békés célú felhasználásáét járó díjat először Niels Bohr kapta meg 1957-ben, majd Hevesy György 1958-ban, Szilárd Leó és Wigner Jenő pedig megosztva 1959-ben.) (Dr. Radnai Gyula)

McMillan, Edwin Mattison
Web dokumentumok

2012.
szept. 17.
Konek Frigyes születésének 145. évfordulója
Győr, 1867. szept. 17. - Budapest, 1945. jan. 27.

Vegyész
Egyetemi tanulmányait Budapesten és Münchenben végezte. Két évig a grazi egyetemen tanársegéd. 1896-ban a budapesti egyetemen organikus kémiából tanár, majd mint fővegyészt kinevezték az Országos Kémiai Intézet Technológiai osztályának vezetőjévé, később kísérletügyi igazgatóvá. Tudományos munkássága a mezőgazdasági és szintetikus organikus kémia területére terjedt ki. 1918-tól az MTA tagja volt.

Konek Frigyes
Web dokumentumok

2012.
szept. 17.
Komondy Zoltán halálának 55. évfordulója
Sárvár, 1892. ápr. 7. - Budapest, 1957. szept. 17.

Gépészmérnök, műegyetemi tanár
1920-ban szerzett gépészmérnöki oklevelet a budapesti Műegyetemen. 1920-1925 között a MÁVAG-ban dolgozott, 1924-től a mozdonyszerkesztési osztály vezetője volt. Közben Schimanek professzor meghívására 1921-től a Műegyetemen tanársegéd, 1926-tól egyetemi adjunktus, 1932-től intézeti tanárként a tanszék géplaboratóriumának vezetője, 1946-ban nevezték ki tanszékvezető egyetemi tanárnak. 1946-tól az Országos Automobil Kísérleti Állomás igazgatója. 1948-1949 között a Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet igazgatója, 1948-tól a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének (MTESZ) az első elnöke; 1949-től a Hőtechnikai Kutató Intézet igazgatója; 1952-1955 között a BME rektorhelyettese volt. Több jelentős konstrukció (kétütemű szívógáztraktor, motorkocsi stb.) és ipari berendezés létesítése fűződik a nevéhez. Rendszeresen tartott továbbképző előadásokat, több tankönyvet írt, vezető tisztségeket töltött be a szakmai közéletben.

Komondy Zoltán
Web dokumentumok

2012.
szept. 17.
Hales, Stephen születésének 335. évfordulója
Bekesbourne, Kent, Anglia, 1677. szept. 17. - Teddington, Middlesex, 1761. jan. 4.

Angol fiziológus, vegyész, feltaláló
1708-tól élete végéig egyházi javadalmas. 1717-ben tagja lett a Royal Society-nek, 1739-ben neki ítélték oda a Copley-érmet. Főműve a "Statical Essays", ebben leírta növényélettani kísérleteit és fontos kísérleteket tartalmaz a vérnyomás mechanikai viszonyaival, a véráramlás sebességével és a különféle véredények befogadóképességével kapcsolatban. A vérnyomásmérés mérföldkövei között tartják számon, 1773-ban kanült kötött be egy kanca artériájába, s ezáltal első ízben mérte meg a kispriccelő vér "erejét".

Hales, Stephen
Web dokumentumok

2012.
szept. 17.
Talbot, William Henry Fox halálának 135. évfordulója
Melbury Abbas, Dorset, Anglia, 1800. febr. 11. - Lacock Abbey (Chippenham közelében), Wiltshire, 1877. szept. 17.

Angol matematikus, fizikus, kémikus, feltaláló
A cambridge-i egyetemen tanult, majd Európában utazott, matematikával, fizikával, csillagászattal is foglalkozott. 1839. január 25-én bejelentette a később róla talbotypiának elnevezett fényképezési eljárás feltalálását, amellyel ezüstnitráttal preparált papírnegatívra készített képet. Az előhívás után kapott papírnegatívot a daguerrotypiával ellentétben már sokszorosítani is lehetett. 1848-ban megjelentette az első fényképekkel illusztrált könyvet. A továbbiakban is jelentősen hozzájárult a fényképezés technikájának és a felhasznált anyagoknak a fejlesztéséhez. Sokoldalú tevékenységet fejtett ki, dolgozatai jelentek meg a matematika és botanika területén is, számos szabadalma volt. Életének utolsó éveiben asszírológiával is foglalkozott, egyike volt az elsőknek, akik ninivei ékírásos szöveget fejtettek meg.

Talbot, William Henry Fox
Web dokumentumok

2012.
szept. 17.
Ciolkovszkij, Konsztantyin Eduardovics (Tsiolkovsky, Konstantin Eduardovich) születésének 155. évfordulója
Izsevszkoje, Oroszország, 1857. szept. 17. - Kaluga, 1935. szept. 19.

Lengyel származású orosz rakétatudós, feltaláló
Autodidakta volt, gyermekkorában egy betegség miatt elveszítette a hallását, emiatt tanulmányait magánúton végezte. Rendkívüli szorgalommal a fizikában, a kémiában és a matematikában alapos, ismeretekre tett szert. Magántanítóként dolgozott, majd iskolákban tanított. 1880-tól kezdve publikált, a Szentpétervári Matematikai és Fizikai Társaság tagjává választotta. Rendszeres kutatásokat végzett a repülés, majd a rakétatechnika és űrkutatás elméletének területén. Ő építette az első szélcsatornát Oroszországban 1897-ben. 1912-ben jelent meg alapvető cikke az űrhajózás fontos problémáiról. 1918-ig csak csekély mértékű állami támogatást kapott kutatásaihoz, mivel azoktól az illetékesek nem vártak gyakorlati eredményeket. 1918-ban a Szocialista Akadémia tagjává választotta, és rendszeres nyugdíjat állapítottak meg számára, ezért folytatni tudta elméleti vizsgálatait. Őt tekintik a rakétatechnika, az űrhajózás elméleti megalapozójának. Ő fogalmazta meg először, hogy a Föld elhagyása többfokozatú, folyékony üzemanyagot használó rakétával lehetséges. Foglalkozott az emberek életfeltételeit a világűrben biztosító rendszerek kidolgozásával és űrállomások, űrkolóniák létrehozására is készített terveket. Jelentős hatással volt a későbbi szovjet űrprogramra, számos javaslatát az űrutazásban ténylegesen felhasználták. Egy holdkráter viseli a nevét.

Ciolkovszkij, Konsztantyin Eduardovics (Tsiolkovsky, Konstantin Eduardovich)
Web dokumentumok

2012.
szept. 16.
Kondor Gusztáv halálának 115. évfordulója
Szántova, 1825. aug. 7. - Budapest, 1897. szept. 16.

Csillagász, matematikus, egyetemi tanár
Az Eötvös József Gimnázium elődjének, a pesti reáliskolának tanára volt. Mérnöki tanulmányait megszakítva vett részt a szabadságharcban, több csatában is kitüntette magát. Az önkényuralom során ezért rendőri zaklatások érték. 1850-ben szerezte meg mérnöki oklevelét, majd Bécsben tanult csillagászatot és matematikát. A pesti egyetemen a csillagászat magántanára lett. Mivel azonban a harcokban megsérült gellérthegyi csillagvizsgálót a szabadságharc után lebontották, csak kevés lehetősége volt csillagászati megfigyelésekre. Egész életében eredménytelenül küzdött a szabadságharcban lerombolt gellérthegyi csillagvizsgáló újjáépítéséért. Földmágnességi méréseket és hosszúság-meghatározásokat végzett. Kiváló tanár volt, tanítványa volt többek között Fröhlich Izidor.

Kondor Gusztáv
Web dokumentumok

2012.
szept. 16.
Corchus Géza halálának 35. évfordulója
Budapest, 1885. dec. 1. - Budapest, 1977. szept. 16.

Gépészmérnök
Tanulmányait Charlottenburgban és Budapesten folytatta. 1931-ben kezdett foglalkozni szivattyúkkal. 1932-ben a Mazalán Gépgyár Fertő utcai telepén szivattyúgyártó üzemet szervezett. Az általa szerkesztett járókerekek némelyikét ma is gyártják. 1950-ben a Kisszivattyúgyár fökonstruktőre lett. Az MTA Vízgépészeti Szakbizottságának tagjává választották (1951). Itt Pattantyus Ábrahám Gézával és Gorup Ferenccel meghatározta a több fokozatú szivattyúk országos tipizálását. 1952-től a budapesti műszaki egyetemen tanított.

Web dokumentumok

2012.
szept. 16.
Náray-Szabó István halálának 40. évfordulója
Szombathely, 1899. júl. 20. - Budapest, 1972. szept. 16.

Fiziko-kémikus, egyetemi tanár
A budapesti József Nádor Műszaki Egyetem elvégzése után (1922) mint tanársegéd elektrokémiai kutatásokat folytatott. Berlinben 1926-1928 között a Kaiser Wilhelm Institut für Faserforschung kutatójaként természetes polimerek röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálatával foglalkozott, majd az angliai Manchesterben a staurolit és a kianit nevű alumíniumszilikátok szerkezetét vizsgálta, s meghatározta az apatit szerkezetét. 1930-ban hazahívták a szegedi Eötvös Loránd Kollégium igazgatójának. A szegedi Tudományegyetemen létrehozta az első egykristályok vizsgálatával foglalkozó magyarországi röntgendiffrakciós laboratóriumot. 1938-ban a budapesti Műegyetem kémiai-fizikai tanszékének vezetőjévé nevezték ki. 1947-ben jelent meg egyik alapvető munkája. Ugyanezen évben koholt vádak alapján négy év börtönre ítélték, majd két évig internálták. 1953-tól az Építéstudományi Intézetnek, 1956-tól haláláig az MTA Központi Kémiai Kutatóintézetének munkatársa volt. Előbb üvegszerkezet-kutatásokkal foglalkozott, majd 1963-tól munkatársaival a korszerű diffraktometriás méréseken alapuló kvantitatív fáziselemzés kidolgozásában és gyakorlati alkalmazásában ért el kiváló eredményeket.

Náray-Szabó István
Web dokumentumok

2012.
szept. 16.
Ross, Ronald, Sir halálának 80. évfordulója
Almora, India, 1857. máj. 13. - Putney Heath, London, 1932. szept. 16.

Brit orvos, bakteriológus, Nobel-díjas
1880-ban orvosdoktori címet szerzett Londonban. Sokoldalú tehetség volt, kifejezett érzéke volt a matematikához, de festett, verseket és színdarabokat is írt. Orvosként Indiában dolgozott, ahol a malária-fertőzés ökológiai hátterével foglalkozott. Felismerte, hogy a betegség terjedésének jellemzői a malária kórokozó, a közvetítő szúnyog és az ember közti kapcsolat matematikai modelljének segítségével jól magyarázhatók. Dinamikai modelljének segítségével megmutatta, hogy a betegség csak a terjesztő szúnyogok egy kritikus denzitása felett marad fenn tartósan, tehát a legjobb védekezés a szúnyogok irtása. A maláriafertőzés biológiai ökológiai hátterét felfedő kutatásait 1902-ben Nobel-díjjal jutalmazták. 1899-ben visszatért Angliába és Liverpoolban a Trópusi Orvostudományi Iskolában professzori állást vállalt. 1911-ben lovagi rangot kapott. Ugyan a malária gyógymódját nem találta meg, de visszaszorításában kulcsfontosságú szerepet játszott.

Ross, Ronald, Sir
Web dokumentumok

2012.
szept. 15.
Nagy Ferenc halálának 30. évfordulója
Párkány, 1908. márc. 12. - Budapest, 1982. szept. 15.

Vegyész
1949-50-ben a Kőszénbánya és Téglagyár Társ. Pesten nevű vállalat vegyésze. 1950-től a Bp.-i Tűzállóanyaggyár munkatársa. 1953-54-ben az építőanyaggyártóipar tervezett fejlesztése céljából kidolgozta a cementipari forgókemencék, mészégetőkemencék stb. béléstégláinak korszerű gyártástechnológiáját. 1957-ben főmérnöki beosztásából felmentették és főtechnológussá nevezték ki, egyidejűleg új kutatásokra kapott megbízást. 1959-63-ban a Magnezitipari Művek kutatólaboratóriumának vezetője, 1963-tól a Fémoxidüzemet vezette.

Nagy Ferenc
Web dokumentumok

2012.
szept. 15.
Coblentz, William Weber halálának 50. évfordulója
North Lima, Ohio, USA, 1873. nov. 20. - Washington, 1962. szept. 15.

Amerikai fizikus, csillagász
1900-ben szerzett B.S. fokozatot fizikából a Case Western Reserve University-n, és 1903-ban Ph.D. fokozatot a Cornell University-n, ahol még két évig kutatott. 1905-től a National Bureau of Standards-nál Washingtonban dolgozott, ahol 1905-től 1945-ig a sugárzásmérési részleget vezette. Főként infravörös spektroszkópiával foglalkozott. Megmérte számos csillag, bolygó és köd infravörös sugárzását, elsőként határozta meg pontosan a feketetest-sugárzás állandóit, s ezzel igazolta a Planck-törvényt. A későbbiekben foglalkozott az ultraibolya sugárzással is és annak biológiai, gyógyászati alkalmazásaival. Nagy mértékben az ő tevékenységének köszönhető számos sugárzásmérési szabvány elfogadása.

Coblentz, William Weber
Web dokumentumok

2012.
szept. 14.
Klein Mihály születésének 300. évfordulója
Merény, 1712. szept. 14. - Pozsony, 1782. márc. 12.

Természetkutató, evangélikus lelkész
Teológiai tanulmányait Eperjesen, Pozsonyban és Halléban végezte. 1733-tól négy évig Jénában tanult. 1742-ben Bártfára hivták segédlelkésznek és november elsején avatta föl Ambrózy György szuperintendens Csetneken. Gyülekezete nemsokára rendes lelkésszé választotta. Pozsonyba 1762-ben került és itt működött haláláig. A berlini és jénai természettudományi társulatoknak volt tagja. Több munkája kéziratban maradt fent. Sokoldalú irodalmi működést fejtett ki.

Web dokumentumok

2012.
szept. 14.
Schirkhuber Móric halálának 135. évfordulója
Sólyomvár, 1807. jan. 8. - Pest, 1877. szept. 14.

Piarista matematika- és fizikatanár, tankönyvíró
Bölcsészdoktori oklevelét a pesti egyetemen szerezte 1830-ban. 1831-ben pappá szentelték. Rendjének több gimnáziumában (Pest, Vác, Veszprém) matematikát és fizikát tanított. Veszprémben, Vácott igazgató volt. 1867-től haláláig Pesten a rend vagyongondnoka. Középfokú tankönyveket írt, dolgozott Jedlik Ányossal is, mégpedig a német-magyar tudományos műszótár megalkotásában vettek közösen részt. Jedlik a fizikai és kémiai, Schirkhuber a matematikai szakkifejezéseket gondozta. 1858-tól az MTA tagja.

Schirkhuber Móric
Web dokumentumok

2012.
szept. 14.
Cserháti Sándor születésének 160. évfordulója
Győr, 1852. szept. 14. - Magyaróvár, 1909. ápr. 13.

Növénytermesztő, növénynemesítő, tanár, gazdasági szakíró
1871-73-ban elvégezte a magyaróvári gazdasági akadémiát, 1873-74-ben a hallei, 1874-75-ben a lipcsei egyetemen folytatta tanulmányait. 1875-től a magyaróvári gazdasági akadémia tanársegéde, 1878-tól tanára és az akadémia kísérleti telepének vezetője 1904-ig. 1883-ban megalapította és szerkesztette Kosutány Tamással a Mezőgazdasági Szemlét, 1891-től vezetője volt a kezdeményezésére létesült Országos Növénytermelési Kísérleti Állomásnak. A magyarországi tudományos növénytermesztés megalapítója. Fő munkája, az Általános és különleges növénytermesztés ma is alapvető szakmunka. Jablonowski Józseffel együtt az alföldi tanyavilágban számos ismeretterjesztő előadást tartott és a búza sűrű sorú vetését igyekezett terjeszteni. Állattenyésztési kérdésekkel is foglalkozott.

Cserháti Sándor
Web dokumentumok

2012.
szept. 14.
Tarnóczy Tamás halálának 5. évfordulója
Hőlak-Trencsénteplic, Trencsén vm., 1915. jan. 15. - Budapest, 2007. szept. 14.

Fizikus, akusztikus
A Vág melletti kisvárosból származó fiú Budapesten végezte középiskoláit, majd Szegeden az egyetemet, matematika-fizika szakon. Már középiskolában szorgalmas megoldója volt a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapoknak, az egyetemen pedig tagja az Eötvös Loránd Kollégiumnak. 1940-től lett Bay Zoltán tanársegéde a műegyetemen, majd 1943-ban doktorált Békésy György akusztikai témavezetésével a tudományegyetemen. Ettől kezdve élete végéig az akusztika maradt kedvenc kutatási területe. Az ötvenes években már akusztikai és ultrahang kutató csoportot vezetett, Ultrahangok c. könyvét 1963-ban adták ki. Érdeklődésének középpontjában a beszédkutatás állt, de szívesen kirándult ehhez kapcsolódóan más területekre is. Zenei akusztika c. könyve 1982-ben, Teremakusztika c. könyve 1986-ban jelent meg. Az akusztikusok nemzetközi együttműködését tevékenyen támogatta. Több akusztikai konferenciát és egy 1500 fős nemzetközi akusztikai kongresszust szervezett Budapesten. 1991-ben Kempelen Farkas díjjal, 1999-ben Békésy György arany emlékéremmel tüntették ki. (Dr. Radnai Gyula)

Tarnóczy Tamás
Web dokumentumok

2012.
szept. 14.
Cassini, Giovanni Domenico (Giandomenico, Jean-Dominique) halálának 300. évfordulója
Perinaldo, Genovai Köztársaság, (ma Olaszország), 1625. jún. 8. - Párizs, Franciaország, 1712. szept. 14.

Olasz csillagász
Főúri támogatással a bolognai obszervatóriumban végzett észleléseket, 1657-től 1668-ig a bolognai egyetemen a matematika és csillagászat professzora volt. 1668-től XIV. Lajos meghívta Párizsba, ahol 1671-től az új obszervatórium igazgatója lett. Számos jelentős felfedezés fűződik a nevéhez. Ő fedezte fel a Szaturnusz A és B gyűrűje közti sötét térközt, az ún. Cassini-rést, és a Szaturnusz négy holdját is. Elsőként készített feljegyzést az állatövi fény megfigyeléséről. Feltételezte, hogy a bolygók pályája nem ellipszis, hanem az általa bevezetett ún. Cassini-féle görbe. Részt vett a párizsi meridián általa javasolt mérésében. Nem fogadta el Newton gravitációs elméletét, azonban felfedezései és megfigyelései alapján a 17 18. század legjelentősebb csillagászai közé tartozik. Fia is jeles csillagász lett. (Bartha Lajos)

Cassini, Giovanni Domenico (Giandomenico, Jean-Dominique)
Web dokumentumok

2012.
szept. 14.
Leclanché, Georges halálának 130. évfordulója
Parmain, Franciaország, 1839. - Párizs, 1882. szept. 14.

Francia kémikus
Angliában és Franciaországban végezte mérnöki tanulmányait. Ő találta fel 1866-ban az őróla később Leclanché-elemnek elnevezett energiaforrást, mely ugyan még nedves elem volt, de a későbbi szén-cink szárazelemek fejlesztésének alapjául is szolgált. Az elem egy, anódként szolgáló cink tartályból áll, amit egy zselatinnal besűrített ammóniumklorid-oldattal töltenek meg. Ebbe a tartályba szén elektródát merítenek, amit porított és szénporral kevert mangándioxiddal vesznek körül. Az elem 1,4 volt feszültséget állított elő. 1866-ban a párizsi kiállítás érmét kapta meg. Rövid időn belül kiterjedten alkalmazták vasúti és más távközlési célokra. Leclanché 1871-ben az elemet tökéletesítette.

Leclanché, Georges
Web dokumentumok

2012.
szept. 14.
Ayrton, William Edward születésének 165. évfordulója
London, Anglia, 1847. szept. 14. - London, 1908. nov. 8.

Angol kísérleti, műszaki fizikus, feltaláló
Valószínűleg ő volt az első villamosmérnök a világon. Sikeres pályáján William Thomson (Lord Kelvin) indította el, akinél az 1867-68-as tanévet töltötte ösztöndíjasként Glasgow-ban. Az elektromos távírás elméletébe és gyakorlatába dolgozta be magát, majd Indiába ment, hogy a Brit Birodalmon beüli távíró szolgáltatás fejlesztésén dolgozzon. Segített Thomsonnak a tengeralatti kábel lefektetésében és működtetésében, majd Thomson és W.J.M. Rankine ajánlásával Japánba ment, ahol a fizika és a telegráfozás professzori teendőit látta el 1873-tól 1878-ig a tokiói műszaki egyetemen. Messze földön híres laboratóriumot hozott létre, diákjait is bevonva saját kutatásaiba. E kutatások egyik eredménye volt Tokio első elektromos világítási rendszere. Londonba visszatérve a műszaki fizika esti hallgatói számára tartott népszerű egyetemi előadásokat, miközben számos elektromos mérőműszert kísérletezett ki, talált fel, bevonva mindebbe laboratóriumi tanítványait is. Új villanymotorokat fejlesztettek ki, melyeket a legkülönbözőbb helyeken alkalmaztak az elektromos triciklitől kezdve a londoni földalattiig. Nagyon sokat publikált, hihetetlen munkatempóban dolgozott, ezt követelte meg munkatársitól is. Nem volt könnyű ember: tüskés modora miatt az adminisztráció nem szerette, legjobb tanítványai azonban Tokióban és Londonban is rajongtak érte. (Dr. Radnai Gyula)

Ayrton, William Edward
Web dokumentumok

2012.
szept. 14.
Compton, Karl Taylor születésének 125. évfordulója
Wooster, Ohio, USA, 1887. szept. 14. - New York, 1954. jún. 22.

Amerikai fizikus
A Princeton-i egyetemen szerzett Ph.D. fokozatot 1912-ben. 1915-től 1930-ig a Princeton-i egyetemen tanított, 1919-től mint professzor. 1930-48 között a Massachusetts Institute of Technology, majd 1949-54 között az MIT Corporation elnöke volt. A háború alatt részt vett a radar és az atombomba fejlesztésében. Mind Franklin D. Roosevelt, mind Harry S. Truman elnökök alatt jelentős szerepet játszott a kormányzat tanácsadójaként tudományos ügyekben. A háború után az atombomba-kísérletek eredményét kiértékelő tudóscsoportot vezette. A.H. Compton fizikusnak az idősebb fivére volt.

Compton, Karl Taylor
Web dokumentumok

2012.
szept. 13.
Szebehelyi Győző (Szebehely, Victor) halálának 15. évfordulója
Budapest, 1921. aug. 10. - Austin, Texas, USA, 1997. szept. 13.

Magyar-amerikai csillagász, gépészmérnök, egyetemi tanár
A Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett mérnöki diplomát 1944-ben. Ezen az egyetemen doktorált 1946-ban, Egerváry professzor tanítványaként az égi mechanikai háromtest-problémáról írott disszertációval. 1947-ig itt volt tanársegéd, ekkor kivándorolt (akkori szóhasználattal: disszidált) az Amerikai Egyesült Államokba. 1947-1952 között a Virginia State University-n, 1952-1957 között a University of Maryland-en és a George Washington University-n, 1962-től 1968-ig a Yale Egyetemen oktatott, majd 1968-tól a University of Texas at Austin professzora volt. Az égi mechanika tudományterületének, ezen belül a háromtest-problémára vonatkozó kutatásoknak világszerte ismert képviselője volt. 1957-tól, az Egyesült Államok űrprogramjának megerősödésétől kezdve részt vett abban, és jelentősen hozzájárult az Apollo program sikeréhez. Nevezetes, "Theory of Orbits" című könyvét, a háromtest-problémára irányuló kutatások alapművének tekintik.

Szebehelyi Győző (Szebehely, Victor)
Web dokumentumok

2012.
szept. 13.
Størmer, Fredrik Carl Mulertz halálának 55. évfordulója
Skien, Norvégia, 1874. szept. 3. - Oslo, 1957. szept. 13.

Norvég matematikus, elméleti fizikus
Az oslói egyetemet elvégezve Párizsban és Göttingenben is tanult. Fontos eredményeket ért el a számelméletben, és a trigonometriai sorok elméletében. 1903-ban az oslói egyetem matematika professzora, jelentős matematika-történeti munkát is végzett. Legfőbb eredménye azonban a sarki fényre vonatkozó elmélete. Kristian Birkeland (1867-1917) eredményei alapján Størmer 1910-től kapcsolódott be az erre vonatkozó kutatásokba. Nagyszámú felvételt készített a sarki fény magasságának meghatározására. Meghatározta a villamos töltésű részecskék mozgását mágneses térben. Ennek alapján kimondta, hogy a Föld körül egy protonokból és elektronokból álló, tórusz-alakú felhő alakul ki. A Birkeland-Størmer elméletet 1958-ban a mesterséges égitestek megfigyelései alapján J. A. Van Allen (USA, 1914-2006) igazolta. A párizsi Természettudományi Akadémia 1922-ben Janssen-éremmel jutalmazta, a Svéd Királyi Akadémia és a londoni Royal Society tagja, az oxfordi, koppenhágai és párizsi egyetemek díszdoktora. (Bartha Lajos)

Størmer, Fredrik Carl Mulertz
Web dokumentumok

2012.
szept. 13.
Ruzicka, Leopold (Ružička, Lavoslav) születésének 125. évfordulója
Vukovar, Osztrák-Magyar Monarchia, (ma Horvátország), 1887. szept. 13. - Zürich, Svájc, 1976. szept. 26.

Horvát születésű svájci vegyész, Nobel-díjas
Németországi tanulmányai után Svájcban telepedett le, s munkája jelentős részét a zürichi műegyetemen végezte, tanított hollandiai egyetemeken is. A mósuszillatú cibetont és a muszkont tanulmányozta. A terpénekkel végzett munkájában az "izoprén-szabályra" támaszkodott, amelyet Otto Wallach 1887-ben állapított meg, de Ruzicka előtt nem ismerték fel általános érvényét. Felállította a "biogenetikus izoprén-szabályt", amely szerint egy terpén összes lehetséges szerkezete közül az a kedvező, amely egy alifás prekurzorból, például a geraniolból mechanikusan származtatható. A polimetilének és a terpének vizsgálatáért kapta az 1939-es kémia Nobel-díjat Adolf Butenandttal megosztva.

Ruzicka, Leopold (Ružička, Lavoslav)
Web dokumentumok

2012.
szept. 13.
Babcock, Horace Welcome születésének 100. évfordulója
Pasadena, California, USA, 1912. szept. 13. - Santa Barbara, 2003. aug. 29.

Amerikai csillagász
A Műszaki Egyetemen (Massachusetts Institute of Technology) és Pasadenában, a Kaliforniai Műszaki Egyetemen dolgozott, majd 1946-ban a Mount Wilson és a Mount Palomar Obszervatórium állományába került. 1964-től 1978-ig az obszervatóriumok igazgatója volt. Foglalkozott a csillagok mágnességével, az éjszakai égbolt fényjelenségeivel, a galaxisok forgásával és teleszkóptervezéssel. Apjával, Harold Babcockkal ő alkotta meg a napmagnetográfot. Nevét a 3267.sz. kisbolygó viseli (apjával közösen).

Babcock, Horace Welcome
Web dokumentumok

2012.
szept. 12.
Erdődy Imre születésének 155. évfordulója
Berettyószentmárton, 1857. szept. 12. - Budapest, 1943. máj. 16.

Mennyiségtan- és természettantanár, polgári iskolai igazgató
A polgári iskola a 10-14 évesek számára szervezett, népszerű iskolatípus volt Magyarországon az 1870-es évektől kezdve 1948-ig, az általános iskola bevezetéséig. Viszonylag nagy óraszámban tanítottak itt számtant, mértant és természettant, e tárgyak gyakorlati oldalát hangsúlyozva. Erdődy Imre a budapesti tudományegyetemen szerezte tanári oklevelét 1880-ban, majd a fővárosi II. kerületi polgári leányiskolában kezdett tanítani. Hosszú, sikeres tanári pályáján a fizikai ismeretek széleskörű terjesztéséből is kivette a részét. A Mathematikai és Physikai Társulat, valamint a Királyi Magyar Természettudományi Társulat aktív tagjaként előadásokat tartott, népszerűsítő cikkeket írt a Természettudományi Közlönybe, többek között a legújabb fizikai eredményekről, a fény és az elektromosság kapcsolatáról és különböző természeti jelenségek fizikai magyarázatáról. (Dr. Radnai Gyula)

Web dokumentumok

2012.
szept. 12.
Prodam Guidó születésének 130. évfordulója
Fiume, 1882. szept. 12. - Budapest, 1948. júl. 1.

Gyógyszerész, pilóta, repülőgéptervező
Családja olasz volt, egyedül ő vallotta magát magyarnak. A kolozsvári egyetemen gyógyszerészetet tanult. Érdeklődött a repülés iránt, 1910-ben Rákosmezőn elsajátította a repülőgép-vezetést. Ő repült először 1911. november 4-én Budapest belterülete felett és december 10-én Fiuméban a Horváth-monoplánon a tenger felett. A pilótavizsgát 1912-ben tette le. Az 1. világháborúban az olasz hadszíntéren pilóta volt. Egyik légiharcban 1918-ban találat érte, súlyos sérülést szenvedett. Mátyásföldön egy emléktábla és a Prodám utca őrzi emlékét.

Prodam Guidó
Web dokumentumok

2012.
szept. 12.
Kolbenheyer Tibor születésének 95. évfordulója
Rimaszombat, 1917. szept. 12. - Kassa, 1993. márc. 9.

Csillagász, geofizikus
1935-38-ban a prágai egyetemen fizikát tanult, 1938-40-ben a budapesti egyetemen végzett, 1941-ben a galaktikai csillagfelhők és halmazok egyensúlyáról szóló dolgozatával doktorált. 1942-47-ben a svábhegyi Csillagvizsgáló Intézetében dolgozott. 1942-45-ben a MAORT kaposvári gravitációs csoportjánál geofizikával foglalkozott. 1947-ben visszatért Losoncra, majd 1953-ban megalapította a Szlovák Akadémia Geofizikai Intézetét, melynek 1962-ig igazgatója volt. 1952-ben Kassára került, a Műszaki Egyetem alapító munkatársa lett, 1955-tól 1963-ig rektora. Szoros kapcsolatot tartott fenn a Miskolci Nehézipari Egyetemmel. 1979-től az MTA tiszteleti tagja.

Kolbenheyer Tibor
Web dokumentumok

2012.
szept. 12.
Joliot-Curie, Irène születésének 115. évfordulója
Párizs, Franciaország, 1897. szept. 12. - Párizs, 1956. márc. 17.

Francia magkémikus, Nobel-díjas
Matematikai tehetségét korán felismerték. Paul Langevin, aki a Mme Curie szervezte magániskolában matematikára tanította, később doktori témavezetője lett. Kilenc éves korában vesztette el édesapját, ettől kezdve édesanyját követte minden lépésében. Az első világháborúban röntgen asszisztensként, utána a Rádium Intézetben laboratóriumi asszisztensként dolgozott mellette. Itt ismerkedett meg későbbi férjével, Frederic Joliot-val is, akivel közösen felvették a Joliot-Curie nevet. Közös kutatásuk legszebb eredménye a mesterséges radioaktivitás felfedezése, amelyért együtt nyerték el a kémiai Nobel-díjat 1935-ben (egy évvel Mme Curie halála után). Aktív politikai szerepet is vállalt mind a francia nőmozgalomban, mind a tudományos élet szervezésében, amikor és ameddig csak lehetősége volt rá. Lányából magfizikust, fiából biokémikust nevelt. Leukémiában halt meg, akárcsak édesanyja. (Dr. Radnai Gyula)

Joliot-Curie, Irène
Web dokumentumok

2012.
szept. 11.
Almási Balogh Pál halálának 145. évfordulója
Nagybarca, 1794. okt. 18. - Pest, 1867. szept. 11.

Orvos, tudományszervező
Pesten folytatott tanulmányok után 1823-ban orvosdoktori oklevelet szerzett, majd hosszabb európai tanulmányútja során ismerkedett meg a homeopata gyógymódokkal. Felkereste Samuel Hahnemannt, ezen gyógymód kidolgozóját, majd könyvét magyar nyelvre fordította. Hazatérése után nemcsak az új gyógymód kidolgozásán fáradozott, hanem széles körű orvosi gyakorlatot is folytatott. Betegei közé tartozott Széchenyi István, Kossuth Lajos és több más ismert politikus, író és művész. Természettudományi és orvosi kutatásai mellett szépirodalommal is foglalkozott, több német drámát magyarra fordított. 1831-től az MTA tagja.

Almási Balogh Pál
Web dokumentumok

2012.
szept. 11.
Whitney, Mary Watson születésének 165. évfordulója
Waltham, Massachusetts, USA, 1847. szept. 11. - Waltham, 1921. jan. 20.

Amerikai csillagász
A női hallgatók számára létesített Vassar College-ben szerzett Master fokozatot 1872-ben. Tanulmányaiban számos nehézségbe ütközött, mivel sok lehetőség akkor a nők elől még el volt zárva. Mary Mitchell támogatta tanulmányaiban, segítségével egy évig a Harvard egyetemen is hallgathatott előadásokat. 3 éven keresztül Zürichben folytatott tanulmányokat. 1876-ban visszatért az Egyesült Államokba, itt azonban női mivolta miatt nehéz volt állást találnia, néhány évig középiskolában tanított. 1881-ben Mary Mitchell asszisztense lett, majd 1888-ban átvette tőle a csillagvizsgáló igazgatói posztját, és a csillagászat tanárának feladatát a Vassar College-ben. Jelentős megfigyeléseket végzett a kettős és változó csillagokkal, az aszteroidákkal és az üstökösökkel kapcsolatban is. Pályája során mindvégig küzdött a nők jobb tanulási lehetőségeiért.

Whitney, Mary Watson
Web dokumentumok

2012.
szept. 11.
Jeans, James Hopwood, Sir születésének 135. évfordulója
Ormskirk, Lancashire, Anglia, 1877. szept. 11. - Dorking, 1946. szept. 16.

Angol matematikus, csillagász, asztrofizikus
A kereskedelmi és tengerészeti iskolában tanul Londonban. Érdeklődése hamarosan a matematika felé fordult. 1900-ban végzett a Cambridge-be a Trinity College-ben matematikusi képesítéssel. Ezután csillagászati és optikai tanulmányokat kezdett. 1899-1900 között a Cavendish Laboratóriumban dolgozott. Sokat publikált az alkalmazott matematika, fizika és csillagászat területén. Különösen a gázok fajhőjével és sugárzási szerkezetével kapcsolatban jelentek meg publikációi. Lord Rayleigh-vel 1900 nyarán publikáltak egy olyan képletet, mely Wien eredeti kritériumának is megfelelt, és alacsony frekvenciákra jól egyezett a mérési eredményekkel (Rayleigh-Jeans törvény). 1905-1909-ig az alkalmazott matematika professzora Princetonban. 1907-ben a Royal Society tagjává választották. Fizikával kapcsolatos munkái ellenére mindig matematikusnak tartotta magát.

Jeans, James Hopwood, Sir
Web dokumentumok

2012.
szept. 11.
Iwasawa, Kenkichi születésének 95. évfordulója
Shinshuku-mura (Kiryu mellett), Japán, 1917. szept. 11. - Tokió, 1998. okt. 26.

Japán matematikus
Számelméletben ismert az Iwasawa elmélet. 1950-ben meghívták a Massachusettsi Cambridge-be, ahol 1967-ig dolgozott, majd 1967-től 1986-ig matematika professzoraként a princetoni egyetemen. 1987-ben visszatért Tokióba.

Iwasawa, Kenkichi
Web dokumentumok

2012.
szept. 10.
Sikó Attila születésének 115. évfordulója
Tiszavárkony, 1897. szept. 10. - Budapest, 1965. júl. 28.

Vízépítő mérnök
1938-tól az Országos Öntözésügyi Hivatal tervezési osztályának vezetője, azután a Vízrajzi Intézet, majd a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet munkatársa lett. Számos hazai vízépítési műtárgy építésében vett részt (nicki Rábagát stb.). Önálló munkái közül legjelentősebb a tiszaburai csőzsilip. Statikai, talajmechanikai és hidraulikai kérdésekkel egyaránt foglalkozott. Fő eredményei a csővezetékek és csőzsilipek méretezésével és tervezésével, részben hidraulikai kutatásokkal kapcsolatosak.

Web dokumentumok

2012.
szept. 10.
Mistéth Endre születésének 100. évfordulója
Buziásfürdő, 1912. szept. 10. - Budapest, 2006. júl. 12.

Hídépítő mérnök
1935-ben szerzett mérnöki oklevelet a Műegyetemen. 1940-ben Európában is rekord nyílású merevitőgerendás ívhíd épült Szolnokon tervei szerint. Ő tervezte Hilvert Elekkel a főváros első állandó hídját, a Kossuth hidat. 1946-ban az Újjáépítési, később Építési és Közmunkaügyi Minisztérium élére nevezték ki, 1947-ben azonban törvénytelenül eltávolították és koholt vádak alapján letartóztatták. 1955 után részt vett az Erzsébet híd, a kiskörei és a bős-nagymarosi vízlépcső tervezésében. 1983-ban a Budapesti Műszaki Egyetem címzetes egyetemi tanára lett. A BME tiszteletbeli dékánja, a Pest Megyei Mérnöki Kamara örökös tagja. 1996-ban Széchenyi-díjat, 2006-ban pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztjét kapta. Kutatási területe a szerkezetek méretezési elmélete, illetve komplex gazdasági optimálása.

Mistéth Endre
Web dokumentumok

2012.
szept. 10.
Mosander, Carl Gustaf születésének 215. évfordulója
Kalmar, Svédország, 1797. szept. 10. - Angsholmen, 1858. okt. 15.

Svéd kémikus
Szülővárosában kezdte tanulmányait, majd Stockholmba költözésük után a Karolinska Intézetben tette le érettségi vizsgáját. Ezt megelőzően 1817-ben gyógyszerészetből vizsgázott és gyógyszerész-gyakornokként dolgozott. 1824-ben megszerezte a Karolinska Intézetben a Sebészet Master fokozatot. Kémiát tanított az Intézetben, miközben orvosi tanulmányait folytatta. Emellett a Svéd Természettörténeti Múzeumban gondozta a múzeum ásvány- és kőzetgyűjteményét. 1826-ban bízták meg a stockholmi Karolinska Orvosegyetem kémiai laboratóriumának vezetésével, 1832-ben lett a kémia és az ásványtan professzora. 1833-ban a Svéd Királyi Akadémia tagjává választotta. Cérium vegyületeket tanulmányozva fedezte fel 1839-ben a lantánt. Később is a ritkaföldfémeket kutatta, 1843-ban jelentette be az erbium és a terbium felfedezését.

Mosander, Carl Gustaf
Web dokumentumok

2012.
szept. 10.
Keeler, James Edward születésének 155. évfordulója
La Salle, Illinois, USA, 1857. szept. 10. - San Francisco, California, 1900. aug. 12.

Amerikai csillagász
1888-ban a Lick obszervatóriumban dolgozott, innen 1991-ben a Pittsburgh-i egyetem Allegheny obszervatóriuma igazgatójának hívták meg. 1898-ban visszatért a Lick obszervatóriumba, mint az intézmény igazgatója. A Szaturnusz gyűrűinek vizsgálata során fedezte fel a gyűrűk közötti, általa Encke-résnek elnevezett rést. Egy másik, az 1977-ben útnak indított Voyager űrszondák által felfedezett rést róla neveztek el Keeler-résnek.

Keeler, James Edward
Web dokumentumok

2012.
szept. 10.
Compton, Arthur Holly születésének 120. évfordulója
Wooster, Ohio, USA, 1892. szept. 10. - Berkeley, California, 1962. márc. 15.

Amerikai fizikus, Nobel-díjas
1916-ban kapott Ph.D. fokozatot a Princetoni Egyetemen. 1920-ban St. Louisban a Washington Egyetem fizikatanszékének vezetője lett. 1923-ban nevezték ki a Chicagói Egyetem fizikaprofesszorává, ahol 1942 és 1945 között a metallurgiai laboratóriumot vezette. 1945-ben a Washington Egyetem rektora lett, 1953 és 1961 között ugyanitt a természetrajz professzora volt. C.T.R. Wilson-nal felfedezte az elektronokkal ütköző röntgensugarak hullámhossz-változását. Eredményüket elméletileg is értelmezték, 1927-ben Nobel-díjat kaptak. Ez az úgynevezett Compton-effektus. A fény részecskejellegét bizonyító jelenségek közül az egyik legismertebb a Compton-szórás.

Compton, Arthur Holly
Web dokumentumok

2012.
szept. 9.
Gerlóczy Zsigmond halálának 75. évfordulója
Pest, 1863. jún. 25. - Budapest, 1937. szept. 9.

Orvos, belgyógyász, higiénikus, egyetemi tanár
Orvosi oklevelét 1887-ben a pesti orvosi karon szerezte. Tanulmányainak a végén Korányi Frigyes klinikáján dolgozott. 1887-1890-ben a budapesti I. sz. belklinikán működött. 1890-től a Szent Rókus Kórház főorvosa, 1901-1927-ig igazgatója, 1927-1930-ig a fővárosi kórházak igazgatója volt. 1901-ben a műegyetemen az építésegészség-ügy előadója, 1912-ben c. egy. rk. tanár. Fertőző betegségekkel, higiéniával foglalkozott. Az Egészség, az Ifjúság és egészség, Az egészség könyvtárának a szerkesztője. 1927-től a felsőház tagja volt.

Gerlóczy Zsigmond
Web dokumentumok

2012.
szept. 9.
Galvani, Luigi születésének 275. évfordulója
Bologna, Pápai állam (ma Olaszország), 1737. szept. 9. - Bologna, Cisalpin Köztársaság, 1798. dec. 4.

Olasz orvos, fizikus, anatómus és természettudós
Munkássága nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy Volta felfedezhesse az állandó elektromos áramot szolgáltató áramforrást. Ez az elem, a Volta-oszlop kémiai és fizikai elvek alapján működik. Volta felfedezése volt az elektromos energia korának előfutára, de Galvani nyitotta meg az utat az izom és az ideg fiziológiájának új kutatása és az elektrofiziológia tudománya felé is. Tisztelete jeléül Volta róla nevezte el az általa feltalált áramforrást galvánelemnek. Galvani neve ma is él a galvanométer, galvanizálás, galvanoplasztika, galvanikus csatolás stb. szakkifejezésekben.

Galvani, Luigi
Web dokumentumok

2012.
szept. 9.
Poynting, John Henry születésének 160. évfordulója
Parsonage, Monton, Lancashire, Anglia, 1852. szept. 9. - Birmingham, 1914. márc. 30.

Angol fizikus
1880-tól haláláig a fizika professzora volt a Mason Science College-ban, a Birmingham-i egyetem elődjén. Ő dolgozta ki az elektromágneses térre vonatkozó, róla elnevezett elméletet. Ennek keretében bevezette az ún. Poynting-vektort, vagy energiasugárzási vektort, melynek nagysága az energiaáramlás áramsűrűségét, iránya pedig az energiaáramlás irányát adja. 1893-ban új módszerrel megmérte a Newton-féle gravitációs állandót. 1903-ban megmutatta, hogy ha egy naprendszerbeli kicsiny égitest (meteoroid, bolygóközi porszemcse) napfényt nyel el, majd azt (általában más hullámhosszon) újból kisugározza, akkor ez az égitestre a mozgás érintőjének irányában ható fékező erőt okoz. Robertson 1937-ben ezt a hatást számításokkal részletesen nyomon követte, ezért a jelenséget azóta Poynting-Robertson hatásnak nevezik. A Holdon egy krátert neveztek el róla.

Poynting, John Henry
Web dokumentumok

2012.
szept. 9.
Dehmelt, Hans Georg születésének 90. évfordulója
Görlitz, Németország, 1922. szept. 9. - Seattle, Washington, USA, 2017. márc. 7.

Német származású amerikai fizikus, Nobel-díjas
Göttingenben doktorált, 1952-ben a Washington Egyetem tanára lett, ahol 1961-ben professzorrá nevezték ki. 1955-ben készítette az ioncsapdát, amely segítségével hosszú ideig tudott kis helyen együtt tartani kis számú részecskét. 1973-ban módszerével igen nagy pontossággal megmérte az elektron mágneses momentumát. Továbbfejlesztette az atomi frekvenciák és az egyes kvantumugrások rendkívül pontos mérésének módszereit. 1989-ben Wolfgang Paullal megosztva fizikai Nobel-díjat kapott "az ioncsapda-módszer kidolgozásáért". A díj másik felét abban az évben Norman Ramsey kapta. (Piriti János)

Dehmelt, Hans Georg
Web dokumentumok

2012.
szept. 8.
Szilvay Kornél halálának 55. évfordulója
Budapest, 1890. júl. 25. - Budapest, 1957. szept. 8.

Gépészmérnök, tűzoltó ezredes
Budapesten, a felsőipariskolában szerzett technikusi oklevelet. Budapest tűzoltóparancsnoka volt. Nemzetközi viszonylatban is jelentős eredményeket ért el a korszerű tűzvédelem megteremtése terén. Legismertebb találmánya a róla elnevezett szárazoltógép, mely a zárt tüzeket az égés folyamatát megakasztó anyagok (oltógáz, porok stb.) felhasználásával oltja, s ezzel a tűzoltásnál fellépő vízkárokat elkerüli. Eljárását ma már világszerte alkalmazzák.

Szilvay Kornél
Web dokumentumok

2012.
szept. 8.
Liouville, Joseph halálának 130. évfordulója
Saint-Omer, Franciaország, 1809. márc. 24. - Párizs, 1882. szept. 8.

Francia matematikus
Az École Polytechnique-en tanult. 1838-ban az École Polytechnique tanára lett. 1850-ben a College de France matematika tanszékének vezetője, majd 1857-ben a Faculté des Sciences-en a mechanika tanszék vezetője lett. A számelméletben, a differenciálegyenletek elméletében, a differenciálgeometriában és a komplex függvénytanban is bizonyított fontos eredményeket. 1844-ben igazolta a transzcendens számok létezését, és végtelen sok ilyen számot konstruált, ezek az úgynevezett Liouville-számok. Számos tétel és elmélet fűződik a nevéhez, így a Sturm-Liouville elmélet, mely az integrálegyenletek bizonyos típusának megoldásában játszik fontos szerepet.

Liouville, Joseph
Web dokumentumok

2012.
szept. 7.
Marek József halálának 60. évfordulója
Vágszerdahely, 1868. márc. 18. - Budapest, 1952. szept. 7.

Állatorvos, egyetemi tanár
1892-ben szerezte állatorvosi oklevelét. Pályája elején vármegyei állatorvos, majd a kőbányai Állategészségügyi Hivatal laboratóriumi vezetője. 1898-ban bölcsészdoktorrá avatták. Az Állatorvosi Főiskola Belorvostani tanszékének tanára. Az általa és Hutÿra Ferenccel közösen írt szakkönyvek számos kiadást értek meg több nyelven. Jelentősek a tenyészbénasággal, a mételykórral, a takonykórral, az állati rachitisszel kapcsolatos kutatásai. Elsőnek állapította meg a csirkék neurolymphomatosisát, ezt a betegséget külföldön róla nevezték el. A mételykór ellen feltalált gyógyszere: a Distol nevét szakkörökben világszerte ismertté tette és a gyógyszert előállító Chinoin gyár hírnevét is megalapozta. 1935-40-ben felsőházi tag. 1918-tól az MTA tagja.

Marek József
Web dokumentumok

2012.
szept. 7.
Grünwald Géza halálának 70. évfordulója
Budapest, 1910. okt. 18. - 1942. szept. 7.

Matematikus
Egyetemi tanulmányait Olaszországban, majd 1931-től Szegeden végezte, ahol több egyetemi pályadíjat nyert. 1935-ben doktorált. 1937-ben az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt.-nál mint kutató matematikus nyert alkalmazást. Innen hurcolták el büntetőszázadba, ahonnan nem került ki élve. Emlékezetére a Bolyai János Matematikai Társulat 1953-ban Grünwald Géza emlékdíjat alapított, amelyet évenként osztanak ki tudományos pályájuk kezdetén álló matematikusoknak. Tanulmányaiban főként az interpoláció terén mutatott fel jelentős eredményeket.

Grünwald Géza
Web dokumentumok

2012.
szept. 7.
Földes István halálának 10. évfordulója
Budapest, 1921. dec. 12. - Budapest, 2002. szept. 7.

Orvos, mikrobiológus, immunológus, egyetemi tanár
1950-ben szerzett diplomát a Budapesti Orvostudományi Egyetemen. 1951-ben az Országos Közegészségügyi Intézet aspiránsaként kezdett dolgozni. 1954-től 1972-ig az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Kórélettani Osztályát vezette. 1972-től a Magyar Tudományos Akadémia Mikrobiológiai Kutatócsoportjának igazgatója volt. Vizsgálta a tuberkulózis és gyógyszerei hatását a felsőbb idegműködésre. Meghonosította a radioaktív izotóp technikát a kísérletes tuberkulózis kutatásban. 1981-től a Johan Béla Országos Közegészségügyi Intézetben a Mikrobiológiai Kutatócsoport vezetője, a retrovírusok és vírus keltette daganatok kutatása, a tumor immunológia, az interferon kutatás és a mikobaktériumokat fertőző fágok vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel. 1993-tól Magyarország első HIV laboratóriumát vezette, mint tudományos tanácsadó. A Magyar Mikrobiológiai Társaság alapító és vezetőségi tagja, és szerkesztőbizottsági tagja volt az Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica folyóiratnak.

Földes István
Web dokumentumok

2012.
szept. 7.
Caramuel Lobkowitz, Juan (Caramuel y Lobkowitz, Juan) halálának 330. évfordulója
Madrid, Spanyolország, 1606. máj. 23. - Vigevano, Italia, 1682. szept. 7.

Spanyol matematikus, filozófus, egyházi személyiség
262 művet adott ki a nyelvtan, költészet, szónoklattan, matematika, csillagászat, fizika, politika, kánonjog, logika, metafizika, teológia és aszkétizmus területéről. Előszeretettel védelmezte az új gondolatokat. Kísérletet tett a teológiai problémák matematikai alapon történő megoldására. Matematikai munkássága a kombinatorikára összpontosult. Az elsők közé tartozott, aki a valószínűség kérdésével foglalkozott.

Caramuel Lobkowitz, Juan (Caramuel y Lobkowitz, Juan)
Web dokumentumok

2012.
szept. 7.
Buffon, Georges Louis Leclerc Comte de születésének 305. évfordulója
Bourgogneban, Franciaország, 1707. szept. 7. - Párizs, 1788. ápr. 16.

Francia természettudós, matematikus, biológus, író
Már fiatal éveit is a természettudományoknak szentelte. Herceg Kingstonnal beutazta Francia-, Olasz és Angolországot. Visszatérte után 26 éves korában a párisi akadémia tagja lett. Egy nagy, összefoglaló természetrajzot dolgozott ki. XV. Lajos francia király grófi méltóságra emelte. Nem minden tekintetben alapos, de prózájának szépsége miatt fölülmulhatatlan hatalmas munkája: Histoire naturelle générale et particuliére, mely 1749-1780-ig jelent meg Párizsban s a föld keletkezésére vonatkozó elmélet mellett az ember és négylábu állatok természetrajzát, a madarakét és ásványokét tartalmazza. E munkája több kiadást ért.

Buffon, Georges Louis Leclerc Comte de
Web dokumentumok

2012.
szept. 6.
Mátyus István halálának 210. évfordulója
Kibéd, 1725. - Marosvásárhely, 1802. szept. 6.

Orvos, kémikus, balneológus
Orvosi oklevelét Utrechtben szerezte. Göttingenben, Marburgban és Bécsben folytatott orvosi gyakorlatot, 1757-ben hazatért és Marosszék főorvosa lett. Fő műve a táplálkozástudomány és élelmiszer-higiénia, továbbá a környezettan kérdéseit tárgyaló, egyben a családoknál az egészség megtartását segítő, kezdetben kétkötetes, később hat kötetre bővült munkája. Diaetetika főcímmel megjelent kötete először Kolozsvárott készült 1762 és 1766 között, majd annak bővített kiadása Pozsonyban 1787 és 1793 között. Hatalmas kézikönyv-sorozatának megállapításai lényegében a mai napig érvényesek, tehát egy egykoron rendívül modern szemlélettel megírt munkáról van szó. Példaként említjük, hogy a tyúktojásnak a jótékony hatását mintegy 30 oldalon át tárgyalja, ami a nemzetközi szakirodalomban is egyedülálló (ehhez kapcsolódik Légrády Péter szakkönyve). Foglalkozott a vegytan, a balneológia és a testedzés kérdéseivel is. (Dr. Gazda István)

Mátyus István
Web dokumentumok

2012.
szept. 6.
Littlewood, John Edensor halálának 35. évfordulója
Rochester, Kent, Anglia, 1885. jún. 9. - Cambridge, 1977. szept. 6.

Angol matematikus
A Cambridge-i Trinity College-en végzett, és egy hároméves megszakítástól eltekintve egész életében a Cambridge-i egyetemen dolgozott. Legismertebb eredményeit Godfrey Hardyval közösen érte el a következő területeken: végtelen sorok szummabilitása, analitikus számelmélet, valamint a Fourier-sorok és a zeta-függvény elmélete. Hardyval és Pólyával közös könyve, az Inequalities (Egyenlőtlenségek) alapvető kézikönyvvé vált.

Littlewood, John Edensor
Web dokumentumok

2012.
szept. 6.
Appleton, Edward Victor, Sir születésének 120. évfordulója
Bradford, Yorkshire, Anglia, 1892. szept. 6. - Edinburgh, 1965. ápr. 21.

Angol fizikus, Nobel-díjas
Cambridge-ben, a St. John's College-ban tanult, 1920-tól a Cavendish Laboratóriumban dolgozott, majd 1924-ben a Londoni Egyetemen, a King's College-ban, a Wheatstone tanszéken lett a fizika tanára. Az elektromágneses hullámok terjedésével és az ionoszféra jellemzőivel foglalkozó kutatásaival nemzetközi tekintélyt vívott ki. 1936-ban professzorként visszatért Cambridge-be. A 2. világháború alatt kormánymegbízatásban a radar és az atombomba fejlesztésén dolgozott. 1941-ben lovaggá ütötték, 1949-ben az Edinburgh-i egyetem rektorhelyettese lett. 1947-ben nyerte el a fizikai Nobel-díjat az ionoszféra úgynevezett Appleton-rétegének felfedezéséért. Az Appleton-réteg felfedezése elősegítette a nagy távolságokra való távközlést, és a radar fejlesztését.

Appleton, Edward Victor, Sir
Web dokumentumok

2012.
szept. 6.
Kendall, Maurice George születésének 105. évfordulója
Kettering, Northamptonshire, Anglia, 1907. szept. 6. - Redhill, Surrey, 1983. márc. 29.

Angol statisztikus
A szakirodalom Kendall, angol statisztikus 1953-ban megjelent cikkét tekinti a bolyongáselmélet születésének. A szerző huszonkét idősor elemzése során keresett visszatérő ciklusokat, illetve kísérelt meg azok alapján előrejelző modellt felállítani. A hangsúlyt a hosszú távú idősorelemzésre helyezte, hiszen a rövid távú ingadozások nem tették lehetővé rendszeres trendek megfigyelését. 1950-ben vele mint társszerzővel jelent meg George Udny Yule "Introduction to the Theory of Statistics" című alapművének 14. kiadása.

Kendall, Maurice George
Web dokumentumok

2012.
szept. 5.
Saccheri, Giovanni Girolamo születésének 345. évfordulója
San Remo, Genoa (jelenleg Olaszország), 1667. szept. 5. - Milan, 1733. okt. 25.

Olasz jezsuita matematikus
Két művet tett közzé, az egyikben (1733) az V. posztulátum bizonyításával foglalkozott, a másikban (1697) viszont lényegében kiépített egy nemeuklideszi geometriát, amelyben adott egyeneshez egy rajta kívül fekvő ponton átmenő párhuzamos egyenes nem létezik. Ebben a műben is bizonyítani akarta az V. posztulátumot, indirekt úton, ámde ahelyett, hogy ellentmondásra jutott volna, megalapozta az elliptikus geometriát. Eredményei később Bolyai és Lobacsevszkij területszámítási tételeinek alapjául szolgáltak.

Web dokumentumok

2012.
szept. 5.
Beckenbach, Edwin Ford halálának 30. évfordulója
Dallas, Texas, USA, 1906. júl. 18. - Los Angeles, California, 1982. szept. 5.

Amerikai matematikus
Több amerikai egyetemen tanított, 1945-től nyugalomba vonulásáig, 1974-ig a University of California at Los Angeles matematikaprofesszora volt. 1951-ben a Pacific Journal of Mathematics folyóirat egyik megalapítója. Legfontosabb kutatási területeként az egyenlőtlenségekkel kapcsolatban ért el fontos eredményeket. Számos összefoglaló könyvet írt, "Modern mathematics for the engineer" c. könyvét magyar nyelven is kiadták "Modern matematika mérnököknek" címmel (Műszaki Kvk., 1960-1965).

Beckenbach, Edwin Ford
Web dokumentumok

2012.
szept. 4.
Heller Ágost halálának 110. évfordulója
Pest, 1843. aug. 6. - Budapest, 1902. szept. 4.

Matematika- és fizikatanár, fizikatörténész
A budai József Ipartanodában a vasúti mérnöki tanfolyam után, 1866-ban mérnöki oklevelet szerzett. 1867-ben tanársegéd volt a műegyetemen. 1868-ban matematika-fizika szakos tanári oklevelet nyert. 1869-ben ösztöndíjjal Heidelbergbe ment s ott tanulmányai mellett Kirchhoff laboratóriumában dolgozott. 1870-től a budai főreáliskola tanára 28 évig. 1872-ben egyetemi magántanári képesítést szerzett. 1875-től két évtizeden át a Természettudományi Társulat könyvtárosa, 1894-től az MTA főkönyvtárosa. Az 1870-es évektől nagyon alapos tudomány-történeti kutatásokat végzett, a fizika történetéről írt munkáját 1881-ben Bugát-pályadíjjal jutalmazták, maga a mű először német nyelven jelent meg, ma is alapvető forrás. Értékes adatokat nyújtott a Gauss-életrajhoz. Élete utolsó éveiben megbízást kapott a magyar fizika történetének megírására, erre a célra Eötvös Loránd 1903. január 3-ig szabadságot engedélyezett számára, a munkát halála miatt nem tudta befejezni. Heller Farkas édesapja volt.

Heller Ágost
Web dokumentumok

2012.
szept. 4.
Káposztás Pál halálának 55. évfordulója
Rozsnyó, 1893. jún. 29. - Budapest, 1957. szept. 4.

Bányamérnök
Tanulmányait 1912-ben a selmecbányai akadémián kezdte, 1920-ban a soproni bányászati főiskolán szerzett oklevelet. 1920-tól a királd-putnoki szénbányák üzemi mérnöke. 1927-ben a budapesti tudományegyetemen földtanból doktorált. 1927-1934 között a szerbiai majdanpeki rézércbánya igazgató főmérnöke volt. Visszatérése után a budapesti vízművek újpesti Duna alatti alagútépítésének volt szakértője. Elsőként hívta fel a figyelmet a sűrített levegőben végzett méréseknél fellépő fénytörés hatására, 1938-tól az aknamélyítés és bányászati mélyépítés munkálataiba kapcsolódott be. Jelentős találmányai és újításai: a Káposztás-féle dobzsilip, a táróhajtás úszóhomokban vasbordákkal és a táróhajtás úszóhomokban zárt pajzzsal.

Web dokumentumok

2012.
szept. 4.
Kenedi István halálának 35. évfordulója
Budapest, 1908. ápr. 27. - Budapest, 1977. szept. 4.

Orvos, belgyógyász
1932-ben szerezte meg orvosi oklevelét a budapesti orvosi karon. 1932-1936-ban a István Kórház, 1936-1937-ban a Apponyi Poliklinika, 1938-1943-ban ismét az István Kórház röntgenorvosa, 1935-ben belgyógyász szakorvos. 1943-1944-ben munkaszolgálatos. 1945 1950-ben a MABI EEG-főorvosa, az iparegészségügy tanára. 1951-től hivatásos katonaorvos, a Központi Katona Kórház belgyógyász-főorvosa, majd a kardiológiai osztályvezetője. Jeles belgyógyász, kardiológiával, szívbetegségekkel, katona-egészségüggyel foglalkozott. Kb. 150 tudományos közleménye és több könyvfordítása jelent meg.

Kenedi István
Web dokumentumok

2012.
szept. 3.
Walek Károly halálának 60. évfordulója
Pécs, 1878. szept. 13. - Sopron, 1952. szept. 3.

Bányamérnök, matematikus, műegyetemi tanár
A selmecbányai akadémián szerzett oklevelet. 1901-ben az akadémia matematikai tanszékén asszisztens, 1905-ben tanársegéd. 1904 és 1907 között matematikát tanul Münchenben, Liedemannál doktorált matematikából. Selmecbányára visszatérve 1908-ban a matematikai tanszék adjunktusa, 1910-ben rk., 1911-ben r. tanára lett. 1918-ban a főiskolával Sopronba került. 1934-től, a főiskolának a budapesti műegyetembe olvasztása után műegyetemi tanár lett. 1922-1924, 1925-1927, 1932-1934 között a Bányamérnöki Osztály dékánja, 1935-1936-ban a Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kar dékánja volt. Elsősorban az alkalmazott matematika kérdései foglalkoztatták. Matematikából több jegyzetet írt.

Walek Károly
Web dokumentumok

2012.
szept. 3.
Bodenstein, Max Ernst August halálának 70. évfordulója
Magdeburg, Németország, 1871. júl. 15. - Berlin, 1942. szept. 3.

Német fizikokémikus
A kémiai reakciók egyensúlyának és sebességének vizsgálatával foglalkozott. A reakciókinetika egyik megteremtőjének tekintik. Főleg gázreakciókat tanulmányozott, a jód és hidrogén reakcióját magas hőmérsékleten, a hidrogén és klór fotokémiai reakcióját, a foszgén bomlását. A láncreakciók felfedezőinek egyike volt. Bay Zoltán 1927 és 1930 között a berlini egyetem Fizikai-Kémiai Intézetében dolgozott Bodenstein mellette. Bay Zoltán tanácsára Szabó Zoltán is Bodensteinhez kérte magát. Szabó Zoltán Bodensteinre mind emberileg, mind szakmailag a legnagyobb elismeréssel emlékezett. Bodenstein-hullámzás és a Bodenstein-elv is viseli nevét. 1940-ben az MTA Matematikai és Természettudományok Osztálya külső tagjának választotta.

Bodenstein, Max Ernst August
Web dokumentumok

2012.
szept. 3.
Neugebauer, Gerry (Gerald) születésének 80. évfordulója
Göttingen, Németország, 1932. szept. 3. - Tucson, Arizona, 2014. szept. 26.

Német születésű amerikai csillagász
A neves matematikus és tudománytörténész Otto Neugebauer fia. A Cornell Egyetemen tanult fizikát, majd 1960-ban a Caltech-en doktorált, ahol később a fizika professzora lett. 1980 és 1994 között a Palomar Obszervatórium igazgatója volt. Az infravörös csillagászat egyik megalapítójaként vezető szerepet játszott a bolygók, a csillagok, a Tejútrendszer és más galaxisok földi és műholdas vizsgálataiban. Robert Leightonnal elkészítették az égbolt első teljes infravörös térképét. Jelentős szerepe volt a Hawaii szigetén felállított Keck Obszervatórium létrehozásában is. Számos kitüntetésben részesült, 2010-ben megkapta a Bruce érmet is. (Piriti János)

Neugebauer, Gerry (Gerald)
Web dokumentumok

2012.
szept. 2.
Zach Ferenc Xavér János, báró (Franz, Xaver) halálának 180. évfordulója
Pest, [Pozsony], 1754. jún. 13. [14.] - Párizs, Franciaország, 1832. szept. 2. [3./4.]

Csillagász, geodéta
Az "új" gothai (seebergi) csillagvizsgáló alapítója. Apja, Johann Zach katona-seborvos, magyar nemességet kapott. A bécsi katonai-műszaki akadémián végezte tanulmányait, geodéziai munkálatokban vett részt, a hadseregből kilépve a lembergi (ma Lviv, Ukrajna) egyetem tanára. Állásának megszűnte után Párizsba, majd Londonba ment, ahol a szász követ, Brühl gróf mellett kezdett csillagászattal foglalkozni. Ajánlására 1786-ban II. Ernő Szász-gothai herceg szolgálatába lépett, felépítette a Gotha melletti Seebergen, a mai értelemben is modernnek számító csillagvizsgálót. 1798-ban összehívta az első nemzetközi csillagász-találkozót. A rendszeres adatközlés érdekében megindította az Allgemeine Geographische Ephemeriden (1798-99) 1800-ban a Monatliche Correspondenz zur Beförderung Erd- und Himmels-Kunde (1807-ig szerk.) havi csillagászati-geodéziai szakfolyóiratot, 1818-25 közt pedig a Genovában megjelenő Correspondence astronomique c. folyóiratot. A herceg halála után özvegyének főudvarmestere, Dél-Németországba, majd Olaszországba, 1827-ben Párizsba, utóbb Frankfurt am Mainba, majd ismét Párizsba utazott, Értékesek műszertechnikai és életrajzi tanulmányai, először szorgalmazta a változócsillagok rendszeres megfigyelését is. Folyóirataiban többször ismertette a magyarországi csillagászat és földmérés eredményeit. Sajnos, sok kárt is okozott a magyarországi csillagászok, csillagászat hírnevének, így ellentétbe került Hell Miksával és Pasquich Jánossal is. A Magyar Tudós Társaság kültagja (1832), a párizsi Természettudományi Akadémia tagja, nevét egy holdkráter őrzi. (Bartha Lajos)

Zach Ferenc Xavér János, báró (Franz, Xaver)
Web dokumentumok

2012.
szept. 2.
Bognár János halálának 40. évfordulója
Sátoraljaújhely, 1916. dec. 14. - Miskolc, 1972. szept. 2.

Vegyész, egyetemi tanár
Fő kutatási területe az analitikai kémia, a reakciókinetika volt. Indikátorkutatást folytatott, melynek során továbbfejlesztette az abszorpciós indikátorok elméletét. A nagy érzékenységű katalitikus kronometriás módszer számos új eljárását alkotta meg, így új reakciókat vezetett be nyommennyiségű fémek kimutatására. E munka során szimultán komparációs módszer néven új eljárást szabadalmaztatott. Vizsgálta a bróm- és klórbázisú Landolt-típusú reakciók mechanizmusát. Mintegy 200 analitikai kémiai publikáció szerzője, ill. társszerzője.

Bognár János
Web dokumentumok

2012.
szept. 2.
Szabó Dezső születésének 95. évfordulója
Budapest, 1917. szept. 2. - Pécs, 1987. jún. 14.

Kémikus, egyetemi tanár
1938-1941-ig a pécsi, 1941-1942-ig a budapesti tudományegyetemen végezte egyetemi tanulmányait, Zechmeister professzor előadásait hallgatta. 1944-ben Cholnoky professzor irányításával a pécsi egyetemen doktorált. 1945-től a Pécsi Orvostudományi Egyetem Kémiai Intézetében dolgozott, gyakornok, majd adjunktus, 1950-től docens, 1968-tól egyetemi tanár és a Kémiai Intézet igazgatója. 1964-73-ban oktatási rektorhelyettes. 1945-ben először Cholnoky professzor munkatársaként karotinoidkémiai területen tevékenykedett. Hamarosan önálló munkákba kezdett, módosította a Berger-féle izoterm desztillációs molsúly-meghatározási módszert. Figyelemreméltó kísérleteket végeztek Alkonyi Istvánnal a b-ciklogeraniolén és az Avitamin oldallánc potenciális szintézisének területén. A kutatómunkánál is előbbre helyezte az oktatást. A Magyar Kémikusok Egyesülete Baranya megyei csoportjának Cholnoky László mellett alapító tagja volt. Than Károly Emlékéremmel tüntették ki.

Web dokumentumok

2012.
szept. 2.
Soddy, Frederick születésének 135. évfordulója
Eastbourne, Anglia, 1877. szept. 2. - Brighton, 1956. szept. 22.

Angol kémikus, Nobel-díjas
1900-ban fejezte be tanulmányait Oxfordban és még abban az évben a montreali McGill Egyetemen Sir Ernest Rutherford munkatársa lett, aki akkor a radioaktivitás vizsgálatával foglalkozott. Közösen tanulmányozták a radium sugárzását, valamint a sugárzással kapcsolatban az atomot vizsgálták. Megfogalmazták a radioaktív bomlás elméletét: a radioaktív sugárzás spontán atomátalakulások során keletkezik. Tanulmányozták a radioaktív bomlás folymatát és felfedezték, hogy az alfa-bomlás során hélium keletkezik. 1921-ben kémiai Nobel-díjat kapott a radioaktív anyagok kémiájáról szerzett ismereteink bővítéséért, valamint az izotópok keletkezésének és természetének vizsgálataiért.

Soddy, Frederick
Web dokumentumok

2012.
szept. 2.
McClintock, Barbara halálának 20. évfordulója
Hartford, Connecticut, 1902. jún. 16. - New York, 1992. szept. 2.

Amerikai genetikus, botanikus, Nobel-díjas
A Cornell Egyetemen biokémiát tanult, s 1927-ben szerzett Ph. D. fokozatot. 1931-ig a Cornell Egyetem "kukoricagenetikai csoportjában"dolgozott. Az a tény, hogy a kukorica ma is citogenetikailag a legjobban ismert növény, jórészt McClintocknak köszönhető. Módszert dolgozott ki a genetikai és a sejttani ismeretek összekapcsolására. 1931-től a California Institute of Technology-n, 1933-34-ben ösztöndíjasként a németországi Freiburgban dolgozott. Ott fedezte fel, hogy a sejtmagvacska (nukleolusz) a sejtosztódás kezdetén és végén egy meghatározott kromoszómapár meghatározott részéhez kapcsolódik (mai nevén nukleolusz-organizáló régióhoz). Leírta az úgynevezett törés-fúzió-híd ciklust. Elméleteivel megmagyarázta a genetikai információ repressziójának és expressziójának generációnkénti eltérését. 1983-ban kapta az orvosi-élettani Nobel-díjat genetikai vizsgálataiért: "a mozgó genetikai elemek felfedezéséért"- indoklással.

McClintock, Barbara
Web dokumentumok

2012.
szept. 1.
Pecz Samu halálának 90. évfordulója
Pest, 1854. márc. 1. - Budapest, 1922. szept. 1.

Építészmérnök, műegyetemi tanár
Tanulmányait a budapesti és a stuttgarti műegyetemen, majd a bécsi képzőművészeti akadémián végezte. 1878-82 között Schulek Frigyes, utóbb Hauszmann Alajos mellett dolgozott. 1887-ben a műegyetem magántanára, majd rk. tanára, 1888-tól haláláig a középítéstani tanszék ny. r. tanára. Kezdetben klasszicizáló felfogásban, utóbb neoromán és neogótikus stílusban tervezett. Funkcionális megoldású, puritán téglaburkolatú épületeivel Budapest városképének jellegzetes elemeit alkotta meg. Terveivel hazai és külföldi pályázatokon számos díjat nyert. Kivitelre került főbb alkotásai: a budapesti unitárius egyházközség temploma és bérháza, a Szilágyi Dezső téri református templom, a budapesti központi Vásárcsarnok, a fiumei tengerészeti akadémia, a budapesti városligeti fasori evangélikus templom és gimnázium, a budapesti műegyetem központi könyvtára és az Országos Levéltár budai épülete (Bécsi Kapu tér 4. - Nagy Károly fejezte be 1939-ben). Az Építőművészek Szövetségének hosszabb ideig elnöke volt. Szakirodalmi munkássága is jelentős.

Pecz Samu
Web dokumentumok

2012.
szept. 1.
Kövesligethy Radó születésének 150. évfordulója
Verona, 1862. szept. 1. - Budapest, 1934. okt. 11.

Asztrofizikus, szeizmológus, a kozmográfia egyetemi tanára
A bécsi egyetemen Stefan tanítványaként a hőmérsékleti sugárzással foglalkozott. Jóval Wien és Planck előtt, már 1885-ben levezetett egy formulát a csillagok által kibocsátott fény spektrális eloszlására, mely sok esetben jó egyezést mutatott a mérési eredményekkel. Levezette az intenzitásmaximumhoz tartozó hullámhossz és az abszolut hőmérséklet szorzatának állandóságát is, ami később Wien-törvényként vonult be a tudományos köztudatba. Csillagászként Konkoly-Thege Miklós mellett, geofizikusként Eötvös Loránd mellett dolgozott. 1913-ig szerkesztette az Eötvös által létrehívott Mathematikai és Physikai Társulat folyóiratának fizikai részét. (Ennek utóda a mai Fizikai Szemle.) Megszervezte a hazai földrengéskutatást, kiépítette az országos kutatóhálózatot. Elméleti kutatási eredményeit ma is idézik a szeizmológiai tankönyvek. Nemzetközi tudományos karrierjének az első világháború vetett véget, amikoris szétszakadt az általa irányított nemzetközi földrengési szövetség. A Magyar Földrajzi Társaság 1924-ben Lóczy-emlékéremmel tüntette ki. (Dr. Radnai Gyula)

Kövesligethy Radó
Web dokumentumok

2012.
szept. 1.
Széky István születésének 150. évfordulója
Tiszaigar, 1862. szept. 1. - Tiszaigar, 1944. szept. 14.

Mennyiségtan- és természettantanár, lapszerkesztő
1888-ban mennyiségtanból és természettanból szerzett tanári diplomát. Budapesten, majd Gyöngyösön tanított. Hazánkban az iskolai kirándulások egyik kezdeményezője. Sokat munkálkodott a Mátra turisztikai feltárása érdekében. Az 1909-ben megjelent Gyöngyös város és a Mátra kalauza c. útikalauz egyik szerzőtársa. Tevékenyen működött a Magyar Turista Egyesületben. 1917-ben szerkesztette a Turisták Lapját.

Széky István
Web dokumentumok

2012.
szept. 1.
Valkó Imre (Emery) születésének 110. évfordulója
Abony, 1902. szept. 1. - Boston, USA, 1975. jún. 20.

Kolloidkémikus, textilvegyész
Testvérei: István Pál és Iván Péter. 1928-29-ben Budapesten a Magyar Ruggyantaárugyár kutatómérnöke volt. 1929-38 között a ludwigshafeni I. G. Farbenindustrie laboratóriumának kutatója. 1939-ben családjával Kanadába költözött. 1942-ben az Egyesült Államokban telepedett le, ahol először a Drew Co. kutatólaboratóriumát vezette, majd előbb a Lynn Technical College, később pedig a Massachusetts Institute of Technology (MIT) professzora volt. A New York-i akadémia tagja volt. Amerikai évei alatt elsősorban textilvegyészettel foglalkozott.

Valkó Imre (Emery)
Web dokumentumok

2012.
szept. 1.
Tóth Lajos születésének 110. évfordulója
Hajdúszoboszló, 1902. szept. 1. - Budapest, 1990. nov. 12.

Fizikus, egyetemi tanár
1935-ben kapott középiskolai tanári állást a debreceni Fazekas Gimnáziumban. 1938-1949 között a Tanárképző Intézet Gyakorló Gimnáziumának vezető tanára, annak megszűnése után újból a Fazekas Gimnáziumba ment vissza tanítani 1950-ig. Közben tanított a Dolgozók Gimnáziumában, szakérettségis tanfolyamokon, volt igh., igazgató, szakfelügyelő. 1950-től az Orvosi Fizikai Intézet tanszékvezető egyetemi tanára, majd igazgatója Debrecenben. Tanári munkájának eredményeképpen hirtelen megemelkedett a KöMaL feladatmegoldóinak a száma az iskolában.

Tóth Lajos
Web dokumentumok

2012.
szept. 1.
Bulla Béla halálának 50. évfordulója
Keszthely, 1906. szept. 22. - Budapest, 1962. szept. 1.

Földrajztudós, egyetemi tanár
Az Eötvös-kollégium tagjaként végezte egyetemi tanulmányait Budapesten, földrajz-történelem szakon. 1929-től Cholnoky Jenő tanársegéde, majd adjunktus a Földrajzi Intézetében. 1941-től az Egyetemi Földrajzi Intézet igazgatója, 1944-től nyilvános rendes tanár. 1946-ban az MTA levelező tagja lett, de 1949-ben megfosztották akadémikusi címétől. 1954-ben választották meg ismét levelező taggá. 1952-től a Magyar Földrajzi Társaság elnöke. 1954-től az MTA Földrajztudományi Kutató Csoportjának igazgatója és a Földrajzi Értesítő főszerkesztője. Több külföldi tudományos társaság tagja volt. Fő tárgyként az általános természeti földrajzot oktatta. Legjelentősebb eredményeit a löszkutatásban, a löszmorfológiában érte el. A hazai modern negyedkor-kutatás jelentős alakja, a klimatikus geomorfológia irányzat megteremtője.

Bulla Béla
Web dokumentumok

2012.
szept. 1.
Pertorini Rezső születésének 85. évfordulója
Kőszeg, 1927. szept. 1. - Budapest, 1980. ápr. 19.

Orvos, ideggyógyász, pszichiáter
1951-ben szerezte meg orvosi oklevelét a BOTE-n, 1958-ban neurológiai, 1955-ben pszichiátriai szakorvos, törvényszéki elmeorvosi szakértő. 1951-1958-ban a Róbert Károly körúti Kórház elmeosztályán segédorvos, alorvos, majd adjunktus. 1958-1963-ban a SOTE elmeklinikáján adjunktus, 1963-tól az Országos Elmegyógyintézet főorvosa. Kutatási területe a klinikai pszichiátria, a neurológia és az orvosi pszichológia. Közel 40 tanulmányt jelentetett meg. Az OTKI előadója, a SOTE szakkollégiumának vezetője. Széles körű tudományos és közéleti tevékenységet fejtett ki, elsőnek szervezett hazánkban orvosi csoport-pszichoterápiás foglalkozást. Több hazai társaság vezetőségi tagja, szakosztályi elnök.

Web dokumentumok

2012.
szept. 1.
Fónyad Zoltán születésének 80. évfordulója
Budapest, 1932. szept. 1. - Miskolc, 1978. aug. 29.

Alkalmazott matematikus, mérnök
Oklevelét az Eötvös Loránd Tudomány Egyetemen (ELTE) szerezte 1954-ben. A miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem matematikai tanszékén tanársegéd 1954-61-ig, adjunktus 1961-76 között, 1975-től a számítástechnikai tanszék tanszékvezető helyettese. Közben a budapesti műszaki egyetemen gépészmérnöki oklevelet is szerzett 1961-ben. Oktatási és kutatási szakterülete a numerikus módszerek elmélete és alkalmazása volt. Az MNME-en ő alakította ki e tárgykör anyagát. Az MNME mindhárom karán tartott előadásokat.

Web dokumentumok

2012.
szept. 1.
Aston, Francis William születésének 135. évfordulója
Harborne, Birmingham, Anglia, 1877. szept. 1. - Cambridge, Cambridgeshire, 1945. nov. 20.

Angol kémikus, fizikus, Nobel-díjas
Kémiát tanult, de miután a röntgensugarak és a radioaktivitás felfedezése nyomán a fizika újjászületett, 1903-ban azt kezdte vizsgálni, hogy gázzal töltött csőben folyó áram hatására miként keletkezik röntgensugárzás. 1910-ben, Cambridge-ben Sir Joseph John Thomson asszisztense lett, aki a gázkisülésekből származó, pozitív töltésű sugarakat tanulmányozta. Az 1. világháború után Aston pozitív töltésű sugarakkal működő új berendezést készített, amelynek a "tömegspektrográf" nevet adta. Ezzel kimutatta, hogy nemcsak a neon, hanem sok más elem is izotópok keveréke. A természetben előforduló 287 nuklid közül 217-et Aston fedezett fel. A tömegspektrográf megalkotásáért és számos nuklid - egymástól csak tömegében különböző atommag - felfedezéséért 1922-ben kémiai Nobel-díjat kapott. A tömegspektrográfot széles körben használják a geológiában, a kémiában, a biológiában és a magfizikában.

Aston, Francis William
Web dokumentumok

2012.
szept. 1.
Bieberbach, Ludwig Georg Elias Moses halálának 30. évfordulója
Goddelau, Hessen-Darmstadt, Németország, 1886. dec. 4. - Oberaudorf, 1982. szept. 1.

Német matematikus
Félix Klein tanítványaként a göttingeni Georg-August-Egyetemen végzett, 1910-ben doktorált. A matematika területén elsősorban a komplex analizis területén dolgozott. Nevéhez fűződik a Koebe-Bieberbach tétel. Megoldotta Hilbert 18. problémáját. Tanulmányozta a polinomokat is. Közösen tett közzé tanulmányt Schurral 1928-ban. Matematika professzor lett a svájci Bázelben, a németországi Frankfurtban és a Berlini Egyetemen. Bieberbach egyike lett a nagyon kevés nácivá vált matematikusnak: vezető szerepet vállalt a zsidó származású oktatók, tudósok egyetemről való eltávolításában. Megtámadta Edmund Landaut azzal, hogy nem eléggé német definíciót ad π-re, 1934-ben Landaut elmozdították pozíciójából Göttingenből. Nagy erőfeszítéseket tett, hogy őt, mint a német matematika Führerét ismerjék el. Rasszista nézeteivel szemben több tudós emelte fel a hangját, köztük Helmut Grunsky, aki Bieberbach-nál szerezte meg doktorátusát. A 2. világháború befejeződése után 1945-ben politikai szerepvállalása miatt minden állását elvesztette, a Tudományos Akadémia kizárta soraiból. Életében 137 tanulmányt és könyvet írt, 17 tiszteletbeli doktori címet kapott, melyet politikai szerepvállalása miatt nagyrészt elvesztett.

Bieberbach, Ludwig Georg Elias Moses
Web dokumentumok

2012.
szept. 1.
Curry, Haskell Brooks halálának 30. évfordulója
Millis, Massachusetts, USA, 1900. szept. 12. - State College, Pennsylvania, 1982. szept. 1.

Amerikai matematikus
1924-ben szerezte meg a Master fokozatot fizikából a Harvard Egyetemen, de érdeklődése a matematikához kötötte, így elkezdett utótanulmányokat folytatni a Harvardon a matematikai doktorátus elnyerése végett. Először a Birkhoff-féle differenciálegyenleteket tanulmányozta, majd olvasott egy könyvet a logikáról, és ez erre a területre irányította figyelmét. 1929-ben kinevezték a State College vezetőjévé. 1940-től kezdve elkezdett a matematikai logikával foglalkozni. Számos új elvet fogalmazott meg, A 2. világháború alatt elkezdett kutatásokat folytatni az alkalmazott matematika területén is. 1945-ben elment az Aberdeen Proving Groundhoz, egy katonai fegyvertesztelő céghez Marylandba, ahol részese lett az ENIAC computerrel való kísérleteknek 1946-ban visszatért a Pennsylvania State Universityre, és kipróbálhatta az egyetemen a számítógépet. Curry elkezdett dolgozni a "Kombinatorikai Logika" című tanulmányán 1950-ben, amikor Leuvenben együtt dolgozott Robert Fays-szel. A végleges szöveg 1956-ban készült el. 1966-ban az Amszterdami Egyetemen a Logika Professzora, a Logika történetének és a Logika filozófiájának professzora lett. Négy évvel később ezt a pozíciót elhagyta, mert visszatért a pennsylvaniai State Collegebe. Nevét két általános célú funkcionális programozási nyelv is viseli, a Haskell és a Curry.

Curry, Haskell Brooks
Web dokumentumok

2012.
szept. 1.
Brouwer, Dirk születésének 110. évfordulója
Rotterdam, 1902. szept. 1. - New Haven, Connecticut, USA, 1966. jan. 31.

Holland születésű amerikai csillagász, geofizikus
A Leideni Egyetem elvégzése után Brouwer 1928-tól haláláig a Yale Egyetem oktatói karának tagja volt, 1941-ben lett a csillagászat professzora és a Yale Obszervatórium igazgatója. A Yale Egyetemen először a Föld forgásának változásait tanulmányozta, később pályaszámítási problémákkal foglalkozott. W. J. Eckerttel együtt 1937-ben módszert dolgozott ki a pályakorrekciók számítására. Eckert és G. M. Clemence társaságában Brouwer volt az első, aki számítógépet használt a bolygók helyzetének pontos kiszámítására 1951-ben. Más kiemelkedő eredmények mellett Brouwer alkotta meg az efemerisz idő fogalmát a Föld forgási sebességének változásaitól független időmérés leírására. Brouwert 1951-ben az USA Nemzeti Tudományos Akadémiájának tagjává választották, 1955-ben tüntették ki a Royal Astronomical Society (Királyi Csillagászati Társaság) aranyérmével, az égi mechanikában elért eredményeiért.

Brouwer, Dirk
Web dokumentumok

 

  KFKI Home >  História - Tudósnaptár Copyright info