Hedwig, Johann (szül. 1730. dec. 8. Brassó, Erdély, Habsburg Birodalom [ma Románia] - megh. 1799. febr. 18. Lipcse [Németország]), botanikus; minden más tudósnál nagyobb mértékben járult hozzá a mohákkal kapcsolatos ismeretek gyarapodásához.

Orvosnak tanult a Lipcsei Egyetemen, de amikor Brassó városa megtagadta tőle az orvosi praxishoz szükséges engedélyt, átnyergelt a botanikára. 1781-ben visszatért Lipcsébe, 1786-ban az orvostudomány, majd 1789-ben a botanika professzora lett. Közben belekezdett a mohák tanulmányozásába, s munkájának eredményét az 1782-83-ban megjelent, kétkötetes Fundamentum Historiae Naturalis Muscorum Frondosorum (A lombosmohák természetrajzának alapjai) c. műben összegezte. Ebben a mohák anatómiájával, megtermékenyítési mechanizmusaival, szaporodásával foglalkozott, továbbá bevezette a mohák újfajta osztályozási rendszerét, amely a spórák (szaporítótestek) eloszlásán alapult. Hedwig volt az első, aki felismerte a mohák valódi szaporítószerveit. Járatos volt a mikroszkóp használatában; több mohát azonosított, mint bármelyik kortársa, s jól illusztrált, információban gazdag könyveket írt róluk.

Közvetlenül halála előtt legfontosabb művén, a Species Muscorum Frondosorumon (A lombosmohák fajai; 1801) dolgozott, amely a mohák nevezéktanának hivatalos alapja lett.

Január KFKI Home >  História - Tudósnaptár