GYIRES BÉLA, *Zágráb, 1909. márc. 29., .Bp., 2001. aug. 26., matematikus. -1933-ban a Pázmány Péter Tud.egy.-en matematika-fizika szakos tanári oklevelet szerzett. 1947-ben a debreceni tud.egy. magántanára. A matematikai tud. kandidátusa (1952), doktora (1962). Az MTA tagja (1. 1987. máj. 8., r. 1990. máj. 21.). A Bolyai János Matematikai Társulat tb. elnöke. Állami Díj (1980), M. Köztársasági Érdemrend középkeresztje (1999). - 1934-38-ig Pásztón, 1938-42-ig a Debreceni Piarista Int.-ben, 1942-45-ig a Kassai Kereskedelmi Főisk.-n beosztott középisk. tanár. 1945-től a debreceni egy.-en a valószínűség-számítási és alkalmazott matematikai tanszéken tanít: 1947-től docens, 1952-től tszv. docens, 1962-től tszv. egy. tanár, 1974-től egy. tanár, 1980-tól tud. tanácsadó, 1994-től prof. emeritus. 1966-1969 között a KLTE TTK dékánja. - Kezdetben számelméleti és algebrai kérdésekkel foglalkozott. Elismertek mátrixelméleti eredményei. Ezek egy része fő kut. területével, a valószínűség-számításban és a matematikai statisztikában felmerült kérdésekkel kapcsolatos. Az exponenciálisan konvex és a totálisan pozitív függvények osztályát kiterjesztette, és ezek segítségével új eredményekhez jutott a születési és halálozási folyamatok analitikus elméletében. Újabban a sztochasztikus mátrixok permanenseivel kapcsolatos azonosságokat és egyenlőtlenségeket, ill. az eloszlásfüggvények felbonthatósági kérdéseit vizsgálta.

F. m.: Eine Verallgemeinerung eines Kroneckerschen Determinantensatzes (Publ. Math. Debrecen, 1955); On a generalization of Wilson's theorem (Acta Arithmetica VI, 1960); A characterization of the normal distribution (Statistical distributions in scientific work. Vol. 3. Characterizations and Applications (Dordrecht-Boston, 1975); On an extension of a theorem of Linnik and Singer (Advances in Applied Probability, 1975); On inequalities concerning the permanent of matrices (Journal of Comb, Inf. and System Sci. Vol. 2., 1977); Ön weak convergence of linear rank statistics Mathematical statistics (Warsaw,1980); On a characteristic property of the generalized multinomial distributions (Amsterdam-New York-Oxford, 1980); The common source of several inequalities concerning doubly stochastic matrices (Publ. Math. Debrecen, 1980); Elementary Proof for van der Waerden's Conjecture and related Theorems (Computer Math. Applic., Vol. 31. No. 10); Linear approximations in convex metric spaces and the application in the mixture theory of probability theory (Singapore-New Yersey-London-Hong Kong, 1993).

Irod.: Fekete M.: Prominent Hungarians (London, 1973); Az 1980. évi Állami Díjjal kitüntetett Gy. B. munkáinak jegyzéke (Matematikai Lapok, 30).

Székfoglaló: Valószínűségi eloszlásfüggvények dekomponálásáról. Elhangzott: 1988. jan. 27.; A születési és halálozási folyamatok totális pozitivitásáról. Elhangzott: 1990. okt. 25. (Értekezések, emlékezések. Bp., 1992).

Burucs Kornélia