GROSSMANN GUSZTÁV (Budapest, 1878. aug. 10. - Budapest, 1957 jan.17.)

Tanulmányait a budapesti Műegyetemen kezdte, de oklevelét a zürichi egyetemen nyerte el 1900-ban. 1911-től a berlini Siemens-Halske cég munkatársa volt. Kísérleteinek eredményeként és kezdeményezésére készítette el a cég a világ első 200 KV konstans egyenfeszültségű, kétszelepes mélyterápia-készüléket, amely teljesen kiszorította az addig használatos mélyterápiás gépeket.

Behatóan foglalkozott a röntgenfizika és -technika kérdéseivel. 1915-1918 között a cég bécsi vállalatának, 1924-ben a berlini gyár orvostechnikai részlegének a vezetője, 1925-31 között pedig a Siemens-Reiniger-Veifa cég igazgatója volt. Erre az időre esik a ventilcsöves röntgenkészülékek kifejlesztése, amelyben G. G.-nak igen nagy szerepe volt. 1932-től a gazdasági élettől visszavonult, és a tudományos munkának szentelte életét.

Az 1935-ben megjelent alapvető értekezései és az ezekben lefektetett elvek alapján készült el az első, a gyakorlati céloknak is megfelelő, rétegfelvevő röntgenkészülék, a Tomograph, amely hamarosan az egész világon elterjedt. A berendezés egyszerű, és megbízható módon oldotta meg, hogy ne csak be lehessen látni az emberi szervezetbe, hanem a kívánt, kiválasztott, mintegy 1-2 centiméter vastag réteg vizsgálatát is el lehessen végezni a szomszédos testrészek árnyékának kiiktatásával. A rétegfelvétel útján nyert kép eltér az általános, röntgenfelvételtől, az emberi testet nem egészben ábrázolja, hanem csak egy kiválasztott szelvényét.

G. G. kutatásainak eredménye alapján készültek a későbbi rétegfelvevő-készülékek, amelyek csupán elnevezésükben - planigraph, stratigraph stb. -, nem pedig lényegileg különböznek egymástól. (Ezek továbbfejlesztőinek egyik csoportja a Nobel-díjban is részesült.) Grossmann 1942-ben hazatért Magyarországra. 1951-től a Híradástechnikai Tudományos Egyesület röntgenosztályának elnöke volt, 1954-től pedig az Országos Onkológiai Intézetben dolgozott. Munkásságának egyik fő célja volt, hogy a hazai röntgenológia szakmai és tudományos színvonalát emelje.

Irodalom

HERDNER, R.: Traité technique de tomographie osseuse. Paris, 1953.; G. G. emlékezete. Elektronika, 1957.

Vajda Pái-Vajdáné Csizmarik Irén