FELLETÁR EMIL (Tapolca, 1834. jún. 1.- Budapest, 1917. febr. 5.)

Gyógyszerész, országos fővegyész. Középiskolai tanulmányait Veszprémben, egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. 1862-ben gyógyszerész-doktorrá avatták. A következő évben a törvényszéki és rendőri kémia egyet. magántanárává képesítették. 1869-tőI 1879-ig a Budapesti Kereskedelmi Akadémián oktatott kémiai technológiát, majd orsz. fővegyésszé nevezték ki (1871). Nevéhez, tevékenységéhez fűződik az Orsz. Bírósági Vegyészet (ún. Művegyészeti Intézet) megalapítása. Mint e nevezetes intézmény első igazgatóját, őt tekintjük a törvényszéki (igazságügyi toxikológia hazai megalapítójának, a magyar kriminológia úttörőjének. Tudományos kutatásai közül kiemelkedik a vérfoltok felismerésére, ill. azonosítására szolgáló eljárása, amellyel pl. a hírhedt tiszaeszlári vérvád alkalmával bizonyította, hogy a vérfoltnak vélt nyom csupán elszíneződött zsírfolt, nem embervér. Széles körű szakirodalmi és folyóirat-szerkesztői munkásságot is fejtett ki.

Főbb művei

A gyógyszerészeti tudományok alapvonalai (KÁTAY Gábor társszerzővel) Pest, 1866.; A törvényszéki kémia elemei (JAHN József társszerzővel) Bp., 1897.

Irodalom

ANTALL J.: Orvostört. Közl. 1958, 8-9.

Karasszon Dénes