Darvai Móric, tanár és író, szül. 1849 dec. 14. Aszódon. Tanulmányait Budapesten végezte, itt tett filozófiai doktorátust. 1872-ben főgimn., 1876. főreáliskolai tanár lett, 1895. a vallás- és közoktatásügyi minisztérium középiskolai ügyosztályába hívták be ; 1800. tankerületi főigazgatóvá nevezték ki, 1911. nyugdíjba ment. Szakirodalmi működése mellett részt vett francia és olasz felolvasásokkal a párisi és római történelmi, a brüsszeli középiskolai és bolognai bölcseleti nemzetközi kongresszusokon; számos tudományos művet fordított angolból, franciából és olaszból. Önállóan megjelent művei : Faraday élete (Déva 1881); Üstökösök és meteorok {1889) ; Benvenuto Cellini és művei (Budapest 1907). Nagyobb fordításai: Bodley, Franciaország (1899) ; Todd, Népszerű csillagászat (1902); Észak csillaga, a Savoyai herceg műve (l908); Tamásbátya kunyhója (1904).