Dapsy László, tanár, szül. Miskolczon 1843 febr. 28., megh. Budapesten 1890 máj. 29. A gimnáziumot Miskolczon, az akadémiai tanulmányokat Debreczenben végezte. 1864-ben a skót szabad egyház által alapított teol. ösztöndíj segítségével Edinburghba ment. l866-ban visszatérvén, a debreczeni gazdasági intézetnél tanár lett, 1867. pedig a pesti főgimnáziumban foglalta el a természetrajzi tanszéket. 1870-ben a K. M. Természettud. Társulatban indítványozta a könyvkiadó vállalatot s dolgozta ki annak a tervét. Sokat írt és fordított a kiválóbb magyar folyóiratokban megjelent cikkein kívül önállóan kiadott művei a következők A talajkimerülés befolyása az államok életére (Pest 1869) ; Általános természetrajz (Pest 1869); A geológia alapvonalai, Paget Dávid után (Pest 1872) ; Darwin: A fajok eredete (Budapest 1873-1874, 2 köt.) ; A nemzetgazdaság alapelvei, John Stuart Mill után (4 kötet, Budapest 1875); A parlamenti kormányrendszer Angliában, Todd után. Szerkesztette a Magyar Föld közgazdasági napilapot 1880 máj. 16-tól haláláig.