Borbély, Lajos, szül. Csókán, Torontál vm., 1843 dee. 1. A bánya-akadémiai tanulmányokat a selmeczi és pribrami (Csehország) bánya-akadémiákon végezte. 1867-ben a pénzügyminisztérium bányászati osztályában hivataloskodott rövid ideig, azután az újonnan épített diósgyőri vas- és acélgyárnál nyerte gyakorlati kiképzését. 1870-ben külföldi acél- és vasgyárakban bővítette ki ismereteit, Ausztria és Németország egyes ipari centrumaiban. 1872-ben hazánkba visszatérve a salgótarjáni vasfinomító társulatnál kezdetben üzemvezető gyári mérnök, 1873-tól a gyár műszaki igazgatója lett. 1881-ben a rimamurányi és salgó-tarjáni vasművek egyesülése által létesült részvénytársulat összes ipartelepeinek műszaki vezérigazgatójává tette, megbízván őt a társulati ipartelepek korszerű átalakításával és újjászervezésével. Országgyűlési képviselővé történt megválasztása után 1910 júl. havában az aktív szolgálattól visszavonult, de mint a társulati igazgatóság delegált tagja felügyeletét ezentúl is gyakorolja a műszaki vezetés körül.