BERKES ZOLTÁN (Budapest, 1908. jan. 9. - Budapest, 1993. aug. 23.)

A budapesti Vörösmarty reálgimnáziumban érettségizett, majd a Pázmány Péter Tudományegyetem matematika és fizika szakán szerzett oklevelet és rögtön doktorált. 1934-ben a Meteorológiai és Földmágnességi Intézet kötelékében kisegítő munkaerőként alkalmazták. 1935-ben szaknapidíjas, 1936-ban ösztöndíjasként a hazai légnyomásmérések kritikai vizsgálatával foglalkozott. 1938-ban kinevezték gyakornoknak és az Éghajlatkutató osztályon Bacsó Nándor vezetése alatt kezdte tudományos működését.

Nevéhez fűződik a hazai távelőrejelzés megteremtése. Az 1938-as nagy januári északi fény feltűnése után Réthly Antal igazgató megbízta, hogy gyűjtse össze a hazai északi fényre vonatkozó megfigyeléseket. Ekkor állapította meg, hogy hazánkban az északi fény felvillanása után mindenkor igen erős szélélénkülés jelentkezik. (Akárcsak egész Európában, amint ezt a finn kutatók is megállapították.) Réthly Antal professzorral közösen kiadták a hazai északi Fények fellépésének könyvét.

1945-ben kezdeményezésére megalakult a távprognosztikai osztály. Ezt vezette 1968-ig, nyugdíjazásáig. B. Z. iskolát teremtett a távprognosztikai kutatás terén. Bevezette a két, majd négyhetes előrejelzéseket. 1953-tól 1978-ig az ELTÉ-n távprognózist adott elő. 1964-ben lett az ELTE docense. Közben nem lett hűtlen a klimatológiához és főleg a légnyomásméréssel foglalkozott. Ez vezette az éghajlat-ingadozások tanulmányozásához. E tárgykörből 1953-ban megkapta a földrajz-tudományok kandidátusa címet. 1954-ben hazánkban szervezte a nemzetközi távprognosztikai kongresszust. Szoros kapcsolatot tartott a külföldi szakemberekkel. Foglalkozott a naptevékenység kutatásával is. Kapcsolatot bizonyított a naptevékenység és a távelőrejelzés között. Meggyőződése volt, hogy hazánk éghajlatának ismerete alapja minden meteorológiai kutatásnak eredményeire gyakran hivatkoztak külföldi szakemberek is.

Főbb munkái

A légnyomás eloszlása Magyarországon. 1942.; A Kárpát-medence vízháztartása. 1946.; A hosszabbtartamú időjárás-előrejelzés alapjai hazánkban. 1946.; A naptevékenység hatása a légnyomás eloszlására. 1948.; Ritmikus-periodikus légköri jelenségek. 1956.; Légtömeg és frontfajták a Kárpát-medencében. 1961.; Nordlichtbeobachtungen in Ungarn. 1963.; Északi fény jelenségek Magyarországon. 1523-1960. 1964.

Zách Alfréd