Augustini Sámuel, ág. ev. lelkész, az előbbinek unokája, szül. 1729 aug. 5. Nagylomniczon, megh. 1792 aug. 5. Szepesszombaton. Jogot Eperjesen, teológiát Wittenbergben és Berlinben tanult. 1757-ben visszatért hazájába, előbb tanító, 1761. szepesszombati ev. lelkésznek választották. Munkái: Dissertationes de methodo generali construendi omnes aequationes algebraicas (Berlin 1755); Dissertatio de vocatione divina naturali (u. o. 1756); Prolegomena in systema sexuali botanicorum (Vienna 1777).