Asbóth, Emil, szül. Újaradon 1854. Tanulmányait a zürichi műegyetemen végezte s mint mérnök egy évig külföldön, majd pedig a m. Mr. államvasutak szolgálatában működött. 1878-ban elhagyván a gyakorlati pályát, életét teljesen a tanári hivatásnak szentelte. Első állása a rigai műegyetemen volt, hol mint tanársegéd működött, később pedig mint segédtanár a zürichi műegyetemen. Meghivatván a budapesti kir. József-műegyetemre, itt eleinte mint helyettes tanár és 1883 óta mint a gépszerkezettan nyilvános rendes tanára működött. 1890-ben a mértékhitelesítő bizottság igazgatójának, 1892. pedig a kézi lőfegyver-próbaállomás vezetőjének nevezték ki. 1896-ban miniszteri tanácsosi címet kapott. 1899-ben megvált műegyetemi tanári állásától s azóta a Ganz és Társa vasöntő és gépgyár r.-t. vezérigazgatója; azonkívül több vasúttársaság igazgatósági tagja.