Andrasovszky József, botanikus, szül. Jekelfalva (Szepes m.), 1889 aug. 15. A budapesti tudományegyetemen szerzett bölcsészdoktorátust. 1911-ben résztvett a Milleker-féle kisázsiai expedícióban, a világháború alatt Albániában járt gyűjtő úton. 1912-től az Áll. Szőlő- és Borgazdasági Kísérleti Állomásnál volt. Szőlővédelmi és ampelografiai cikkeket írt és Jávorka Magyar flórá-jában a szőlőfajtákat dolgozta fel.